Artykuły w roku 2005

 1. Współczesna kultura a formacja młodzieży, w: Katecheta, nr 1/2005, s. 4-11
 2. Pracownik, praca i wychowanie, w: Wychowawca, nr 1/2005, s. 15
 3. Choroba alkoholowa a zniewolenie sfery duchowej, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 1/2005, s. 6- 14
 4. Telewizja, komputer, Internet a wychowanie, w: Niedziela, nr 5/2005, s. 24
 5. Roztropna pomoc chorym, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 1/2005, s. 39- 41
 6. Bezradność szkoły, w: Wychowawca, nr 2/2005, s. 17
 7. Radość czy przyjemność?, w: Głos dla Życia, nr 1/2005, s. 29
 8. Pedagogika pragnień i aspiracji, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 27/2005, s. 37-45
 9. Chrystus uczy zwyciężać – wywiad z I. Rogulskim, w: Ave, nr 14/2005, s. 16-17
 10. A jednak rodzina, w: Głos dla Życia, nr 2/2005, s. 12-14
 11. Człowiek jest spotkaniem, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2005, s. 5-10
 12. Wychowawca – realista, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2005, s. 31-40
 13. Kilka słów o wolności, w: Wychowawca, nr 4/2005, s. 9
 14. Wygrać życie doczesne i wieczne - wywiad z Magdaleną Korzekwa, w: Niedziela, nr 15/2005, s. 12
 15. Kochał bardziej i prowadził na głębię, Niedziela, nr 16/2005, s.11
 16. Miłość silniejsza niż śmierć, Niedziela, nr 17/2005, s.11
 17. Iluzja łatwego szczęścia, w: Świat Problemów, nr 4/2005, s. 14-16
 18. Wychowywać to przyprowadzać do Chrystusa, w: Nasz Dziennik, nr 96/2005, s. 12
 19. Ewangeliczna mentalność zwycięzcy - wywiad z M. Korzekwa, w: Wychowawca, nr 5/2005, s. 22-23
 20. Wielki skarb, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 3/2005, s. 6-10
 21. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste, w: A. Odzimek (red.), Poznali Go przy łamaniu chleba, Radom 2005, s. 83-92
 22. Śmierć bezradna wobec miłości, w: Katecheta, nr 5/2005, s. 6-7
 23. Współczesna kultura a formacja młodzieży, w: Katecheta, nr 5/2005, s. 16-23
 24. Odkryć Boże marzenia, w: Droga, nr 20/2005, s. 6-7
 25. Święty Józef – psychospołeczny portret dojrzałego mężczyzny, w: Katecheta, nr 6/2005, s. 4-10
 26. Formacja sfery duchowej, w: Katecheta, nr 6/2005, s. 65-70
 27. Chrześcijanin człowiekiem głębi, w: Wychowawca, nr 6/2005, s. 14-15
 28. Dobrobyt i wychowanie, w: Wychowawca, nr 6/2005, s.15
 29. Przeszedł z życia do Życia, w: Homo Dei, nr 3/2005, s. 25-27
 30. Jak wygrać kobiecość?, w: Wychowawca, nr 7-8/2005, s. 7-12
 31. Geniusz kobiety, w: Wychowawca, nr 7-8/2005, s. 13
 32. Wpływ tożsamości katechety na tożsamość dorastającej młodzieży, w: Katecheta, nr 7-8/2005, s. 80-86
 33. Jak kochać w skrajnych sytuacjach?, w: Katecheta, nr 7-8/2005, s. 65-66
 34. Uzależnienia a decyzje, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2005, s. 14-19
 35. Przyjaźń jak mur obronny, w: Remedium, nr 7-8/2005, s. 10-11
 36. Myśli o wychowaniu, w: Świat Problemów, nr 8/2005, s. 4
 37. Wspomnienie o Janie Pawle II, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2005, s. 5-10
 38. Tożsamość i postawa wychowawcy, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2005, s. 35-41
 39. Wygrać życie doczesne i wieczne. Rozmowa z Magdaleną Korzekwa, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2005, s. 79-86
 40. Komunikacja wychowawcza według „Małego Księcia”, w: Wychowawca, nr 9/2005, s. 15
 41. W pełni żyją tylko ci, którzy kochają, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2005, s. 39-40
 42. Kapłan – duchowy ojciec w XXI wieku, cz. I, w: Biblioteka Kaznodziejska, nr 5/2005, s.?
 43. Profilaktyka skuteczna, w: Katecheta, nr 10/2005, s. 68-70
 44. Przedmowa, w: A. Grün, Walczyć i kochać, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2005, s. 5-7
 45. Sytuacja powołaniowa w Europie Zachodniej, w: Wiadomości KAI, nr 43/2005, s. 17-18
 46. Kapłaństwo, miłość, seksualność, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 28/2005, s. 68-74
 47. Wygrać życie doczesne i wieczne, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 28/2005, s. 130-139
 48. Młodzi massmedia i wychowanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 5/2005, s. 53-56
 49. „Anioł radości”, czyli o młodości i miłości, Zeszyty Formacji Katechetów, nr 5/2005, s. 105-109
 50. Miłość, krzywda i cierpienie, w: Niedziela, nr 40/2005, s. 22
 51. Pedagogiczne komunikowanie tożsamości, w: Wychowawca, nr 10/2005, s. 9
 52. Jan Paweł II i tajemnica krzyża, w: Źródło, nr 37/2005, s. 12-13
 53. Kapłan – duchowy ojciec w XXI wieku, cz. II, w: Biblioteka Kaznodziejska, nr 6/2005, s. 13-19
 54. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, w: Cywilizacja, nr 13/2005, s. 82-98
 55. Rodzina jako miejsce kształtowania się powołań, w: Cywilizacja, nr 14/2005, s. 174-177
 56. Społeczeństwo bez trwałego małżeństwa i silnej rodziny?, Źródło, nr 47/2005, s. 12-13
 57. Zapomniane przykazania, w: Źródło, nr 48/2005, s. 12-13
 58. Marsze równości czy promocja śmierci?, w: Nasz Dziennik, nr 277/2005, s. 8
 59. Adwentowe czuwanie, w: Niedziela, nr 48/2005, s. 8
 60. Kompetencje spowiednika w rozumieniu penitenta, w: J. Augustyn red.), Sztuka spowiadania, WAM, Kraków 2005, s. 137-145
 61. Wychowawca nie może szkodzić, w: Nasz Dziennik, nr 279/2005, s. 6
 62. Marsze „równości” czy promocja homoseksualizmu?, w: Niedziela, nr 50/2005, s. 14
 63. Rachunek sumienia, w: Katecheta, nr 12/2005, s. 60-62
 64. Analfabetyzm i sceptycyzm wobec małżeństwa i rodziny, w: Źródło, nr 52/2005, s. 10
 65. Postawa wobec dzieci miarą człowieczeństwa, w: Nasz Dziennik, nr 302/2005, s. 9
 66. Kapłan – duchowy ojciec w XXI wieku, w: Biblioteka kaznodziejska, nr 6/2005, s. 13 – 19
 67. Sytuacja powołaniowa w Europie Zachodniej, w: Sytuacja powołaniowa w Kościele, Poznań 2005, s. 31-36
 68. Komunikacja wychowawcza według Ewangelii, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. VII, Radom 2005, s. 427-438
 69. Chrześcijanin człowiekiem głębi, w: Laski, nr 3-4/2005, s. 44-49
 70. Psychopedagogika świętości, w: Studia nad Rodziną, nr 2/2005, s. 89-112

Książki

 1. Kapłan – świadek Miłości, eSPe, Kraków 2005
 2. Miłość, która zdumiewa, eSPe, Kraków 2005
 3. Najpiękniejsza historia miłości, eSPe, Kraków 2005
 4. Radość miłości, Jedność, Kielce 2005
 5. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość przyjaźni, Jedność, Kielce 2005