Artykuły w roku 2004

 1. Radość czy przyjemność?, w: Ziarno, nr 3/2004, s. 14
 2. Antywychowawcza presja współczesnych ideologii, w: Wychowawca, nr 1/2004, s. 15
 3. Dzień Pański a życie rodzinne, w: Ziarno, nr 4/2004, s. 12-13
 4. Krzyż Chrystusa drogą błogosławieństwa, w: Wychowawca, nr 1/2004, s. 19
 5. Katechizacja jako forma komunikacji, w: Katecheta, nr 1/2004, s. 52-55
 6. Kościół wobec antykoncepcji, w: Głos dla życia, nr 1/2004, s. 4-5
 7. W poszukiwaniu przyjaźni, w: Rodzina Radia Maryja, nr 2/2004, s. 14-15
 8. Jaka jest różnica między radością a przyjemnością, w: Katecheta, nr 2/2004, s. 56-57
 9. Potrzeba nawrócenia, w: Ziarno, nr 8/2004, s. 14-15
 10. Ponowoczesność, media i ewangelizacja, w: J. Zimny (red.), Katecheza w ujęciu Jana Pawła II, Sandomierz 2004, s. 177-206
 11. Chrześcijański wychowawca na trzecie tysiąclecie, w: J. Zimny (red.), Katecheza w ujęciu Jana Pawła II, Sandomierz 2004, s. 157 -176
 12. Ewangeliczna psychologia cierpienia i miłości, w: Ziarno, nr 9/2004, s. 14-15
 13. Czy potrzebny jest post, w: Ziarno, nr 10/2004, s. 27
 14. Czy można zagwarantować sobie radość?, w: Katecheta, nr 3/2004, s. 59
 15. Nieszczęsne mity o ludzkiej seksualności, w: Głos dla życia, nr 2/2004, s. 24-25
 16. Kapłan, czyli duchowe ojcostwo, w: Niebieska Linia, nr 1/2004, s. 13-16
 17. Duchowy ojciec, w: Ziarno, nr 14/2004, s. 16
 18. Patriotyzm współczesnego człowieka, w: Wychowawca, nr 4/2004, s. 23
 19. „Mały Książę” jako forma komunikacji wychowawczej, w: Katecheta nr 4/2004, s. 56-65
 20. Radomski Telefon Zaufania „Linia Braterskich Serc”. Geneza i zasady funkcjonowania, w: Telefon Zaufania, nr 4/2004, s. 24
 21. Kapłan – duchowy ojciec, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2004, s.6-13
 22. Szkoła a wychowanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2004, s. 35-39
 23. Manipulacje językowe, w: Wychowawca, nr 5/2004, s.19
 24. Formacja sfery duchowej w ponowoczesności, w: Obecni, nr 1/2004, s. 11-20
 25. Dobry Pasterz i duszpasterze, w: Niedziela, nr 18/2004, s. 15
 26. Nowa ewangelizacja – nowa komunikacja, w: J. Zimny (red.), Wiara a kultura, Sandomierz 2004, s. 79-100
 27. Nowa ewangelizacja jako odpowiedź na zagrożenia związane z ponowoczesnością, w: J. Zimny (red.), Wiara a kultura, Sandomierz 2004, s. 111-143
 28. Komunikacja wychowawcza według Ewangelii, w: J. Zimny (red.), Wiara a kultura, Sandomierz 2004, s. 195-211
 29. Pedagogika w kontekście ponowoczesności, w: Katecheta nr 5/2004, s. 3-13
 30. Kryzys komunikacji wychowawczej w ponowoczesności, w: Katecheta nr 5/2004, s. 59-62
 31. Formy komunikacji wychowawczej, w: Katecheta nr 5/2004, s. 76-79
 32. Wychowawca – personalista, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2004, s. 43- 45
 33. Formacja sfery emocjonalnej i seksualnej, w: Laetare, nr 16/17, Warszawa 2004, s. 64-82
 34. Kącik porad dla dzieci, w: Głos dla życia, nr 3/2004, s. 22
 35. Komunikacja wychowawcza, w: Wychowawca, nr 6/2004, s. 18-20
 36. Komunikacja wychowawcza według Ewangelii, w: Katecheta, nr 6/2004, s. 64-73
 37. Obojętność na katechezie czy zobojętnienie egzystencjalne?, w: Katecheta, nr 7-8/2004, s. 64-68
 38. Młodzież między iluzją łatwego szczęścia a powołaniem do prawdy i miłości, w: J. Zimny, Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość, Sandomierz 2004, s. 38-66
 39. Komunikowanie wiary w rodzinie, w: J. Zimny, Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość, Sandomierz 2004, s. 139-154
 40. Formacja sfery emocjonalnej i seksualnej, w: J. Zimny, Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość, Sandomierz 2004, s. 175-189
 41. „Ankieta” czyli molestowanie seksualne w szkole, w: Wychowawca, nr 7-/2004, s. 8-9
 42. Kapłan – duchowy ojciec, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2004, s. 5-12
 43. Komunikowanie wiary w rodzinie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2004, s. 35-44
 44. Podstawowe priorytety i zadania w profilaktyce, w: Świat Problemów, nr 7-8 (2004), s. VIII-X
 45. Iluzja łatwego szczęścia, w: Wychowawca, nr 9 (2004), s. 12-14
 46. Powiew sukcesu, w: Glos dla życia, nr 7-8 (2004), s. 14-15
 47. Ponowoczesność, człowiek, wychowanie, w: Arteria, nr 2 (2004), Politechnika Radomska, s. 42-49
 48. Wychowanie, czyli fascynowanie miłością, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2004, s. 13-26
 49. Katecheza a wychowanie do życia w rodzinie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2004, s. 27-32
 50. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2004, s. 39-50
 51. Uzależnienia: objawy, profilaktyka i terapia, w: R. Chałupniak (red.), Wokół katechezy posoborowej, RW WT UO, Opole 2004, s. 417-420
 52. Pedagog-wychowawca, w: Wychowawca nr 10/2004, s. 21
 53. Szkoła a trudności wychowawcze, w: Wychowawca nr 11/2004, s. 5-8
 54. Szczęście nie polega na dobrym samopoczuciu, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 6/2004, s. 6-11
 55. Emocje a wychowanie, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 26, Kraków 2004, s. 21-31
 56. Zniewolenie sfery duchowej, w: Świat Problemów, nr 11/2004, s. 7-11
 57. Ponowoczesność, człowiek, wychowanie, w: Wychowawca, nr 12/2004, s. 5-9
 58. Wychowawca – personalista, w: Wychowawca, nr 12/2004, s. 15
 59. Cele i metody wychowania, w: Katecheta, nr 12/2004, s. 54-66
 60. Powołania zakonne w Polsce, w: Przewodnik katolicki, nr 50/2005, s. 21

Książki

 1. Anioł radości, Jedność, Kielce 2004
 2. Jak wygrać kobiecość? Instrukcja obsługi, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004
 3. Jak wygrać przyjaźń? Instrukcja obsługi, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004
 4. Komunikacja wychowawcza, Salwator, Kraków 2004
 5. Miłości i radości w 2005 roku!, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004
 6. Nie tylko miłość, Jedność, Kielce 2004
 7. Powołani do życia w miłości i prawdzie, Rhetos, Lublin 2004
 8. Seksualność: błogosławieństwo czy przekleństwo?, Salwator, Kraków 2004
 9. Z Różańcem w trzecie tysiąclecie, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004