Artykuły w roku 2003

 1. Profilaktyka w szkole, w: Zeszyty Formacji Katechetów (UKSW, Radom), nr 1(2003), s. 37-59
 2. Którędy do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, w: Źródło, nr 2(2003), s.16
 3. „Wychowawca” dla odpowiedzialnych wychowawców, w: Wychowawca, nr 1(2003), s. 6
 4. Jak kochać Ojczyznę?, w: Katecheta, nr 1(2003), s. 61-65
 5. Tajemnice światła, w: Z. Jabłoński (red.), Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II, Częstochowa 2003, s. 311- 316
 6. Wychowanie: mity, ideologia i realizm, w: Katecheta, nr 2/2003, s. 56-60
 7. Wolność a wychowanie, w: S. Łabendowicz (red.), Kształtowanie duchowości nauczyciela, Radom 2003, s. 50-61
 8. Geniusz kobiety, w: S. Łabendowicz (red.), Kształtowanie duchowości nauczyciela, Radom 2003, s. 62-70
 9. Czy potrzebny jest post?, w: Wychowawca, nr 3/2003, s. 19
 10. Wychowywać to uczyć mądrze decydować, w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia, nr 1/2003, s.15
 11. Zmartwychwstały jest obecny, w: Wychowawca, nr 4/2003, s. 19
 12. Empatia a wychowanie, w: Wychowawca, nr 5/2003, 8-9
 13. Tajemnica ludzkiego słowa, w: Wychowawca, nr 5/2003, s.15
 14. Co łączy szczęście, miłość i seks?, w: Rodzina Radia Maryja, nr 5/2003, s. 30-31
 15. Zmartwychwstanie poprzez nawrócenie, w: Katecheta, nr 6/2003, s. 36-40
 16. Anoreksja: przyczyny i konsekwencje, w: Katecheta, nr 6/2003, s.60-63
 17. Społeczeństwo informatyczne, w: Wychowawca, nr 6/2003, s. 13
 18. Uzależnienie od komputera i Internetu, w: Wychowawca, nr 6/2003, s. 14-15
 19. Prorok prawdy i świadek miłości, w: Niedziela, nr 19/2003, s.16
 20. Ponowoczesność, media i ewangelizacja, w: Zeszyty Formacji Katechetów (UKSW, Radom), nr 3 (2003), s. 5-27
 21. Na czym polega odpowiedzialność wychowawcy?, w: Katecheta, nr 7-8 (2003), s. 81-82
 22. Ponowoczesność - człowiek - wychowanie, w: Katecheta, nr 7-8 (2003), s. 83-90
 23. Katecheza a ścieżka edukacyjna „Wychowanie do życia w rodzinie”, w: Katecheta, nr 7-8 (2003), s. 107-112
 24. W jaki sposób rozmawiać z młodzieżą o uzależnieniach?, w: J. Zimny, Komunikacja w katechezie, Sandomierz 2003, s. 114-144
 25. Wychowanie seksualne, w: J. Zimny (red.), Komunikacja w katechezie, Sandomierz 2003, s. 185-207
 26. Istota pomocy wychowawczej, w: J. Zimny (red.), Komunikacja w katechezie, Sandomierz 2003, s. 241-255
 27. Katecheza jako forma komunikacji, w: J. Zimny (red.), Komunikacja w katechezie, Sandomierz 2003, s. 256 - 262
 28. Maryja w kształtowaniu chrześcijańskiej dojrzałości. Analiza psychopedagogiczna, w: Salvatoris Mater, nr 2/2003, s. 120-136
 29. Nieszczęsne pomysły na osiągnięcie szczęścia, w: Katecheta, nr 9/2003, s. 45-47
 30. Miłość i rodzina, w: Źródło, nr 30/2003, s. 26-27
 31. Troska o powołania w nowej Europie, w: Niedziela, nr 30/2003, s. 13
 32. Tylko miłość chroni życie, w: Źródło, nr 31/2003, s. 16
 33. Kościół między ciemnością a światłością, Źródło, nr 32/2003, s. 14-15
 34. Agresja i przemoc, Źródło, nr 37/2003, s. 16
 35. Problematyczne zachowania uczniów, w: Wychowawca, nr 9/2003, s. 7
 36. Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka, w: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. XXII (2003), s. 17-37
 37. Nowa ewangelizacja - nowa komunikacja, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2003, s. 5-20
 38. Geniusz kobiety, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 23/2003, s. 56-64
 39. Kultura ikoniczna a ewangelizacja, w: Katecheta, nr 10/2003, s. 44-47
 40. Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. V/2003, s. 385-399
 41. Profilaktyka integralna w szkole, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. V/2003, s. 400-424
 42. Formacja sfery afektywnej i seksualnej w duszpasterstwie powołań, w: A. Magdziarz (red.), Formacja ludzkiej dojrzałości jako integralny element duszpasterstwa powołań, Poznań 2003, s. 57-73
 43. Dzień Pański a życie rodzinne, w: E. Materski (red.), Dzień Pana panem dni, Radom 2003, s. 141-145
 44. Geniusz kobiety, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 23/2003, s. 56-64
 45. Miłość, eucharystia i wychowanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2003, s. 5-9
 46. Formacja sfery afektywnej i seksualnej w duszpasterstwie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2003, s. 39-54
 47. Formacja sfery afektywnej i seksualnej w duszpasterstwie powołań, w: A. Magdziarz (red.), Formacja ludzkiej dojrzałości jako integralny element duszpasterstwa powołań, Poznań 2003, s. 57-73
 48. Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka, w: Kieleckie Studia Teologiczne, t.1/2002 (cz.2), s. 254-273
 49. Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, w: V. Kmiecik (red.), Od konfrontacji do dialogu, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2003, s. 187-202
 50. Ukrzyżowanie Dzieciątka Jezus, w: Rodzina Radia Maryja, nr 12/2003, s. 14-15
 51. Typowe pytania młodzieży na temat sfery seksualnej, w: Katecheta, nr 12/2003, s. 45-49
 52. Pokochać samego siebie, w: Wychowawca, nr 11/2003, s. 13
 53. Ojcostwo, czyli wychowująca miłość, w: Głos dla życia, nr 6/2003, s. 20
 54. Antywychowawcza presja współczesnych ideologii, w: Wychowawca, nr 12/2003, s. 15
 55. Cele i metody wychowania chrześcijańskiego. Analiza antropologiczna i psychopedagogiczna, w: R. Chałupniak (red.), Dyscyplina w szkole i na katechezie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 111-128
 56. Profilaktyka uzależnień w szkole, w: L. Telka (red.), Programy profilaktyki uzależnień, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2003, s. 33 – 54
 57. Program formacyjny dla narzeczonych, w: Studia nad Rodziną, nr 12/2003, s. 131-148

Książki

 1. Pamiętnik Perełki, Jedność, Kielce 2003
 2. Miłość, która zmartwychwstaje. Medytacje paschalne, Jedność, Kielce 2003
 3. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole, Rubikon, Kraków 200
 4. Młodzi w poszukiwaniu szczęścia, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2003
 5. Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Rubikon, Kraków 2003
 6. Miłość, która zaskakuje. Rozważania Drogi Krzyżowej, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2003