Artykuły w roku 2015

 1. Emocje – drugi obieg informacji, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2015, s. 17-23
 2. Człowiek jako najwyższa wartość, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2015, s. 11-20
 3. Wychowanie religijne to kwestia miłości, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2015, s. 39-41
 4. Wychowawca – nauczyciel mądrości, wolności i miłości, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2015, s. 67-85
 5. Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu, w: O. Puszkiewicz (red.), Apostoł Trzeźwości, Rybnik 2015, s. 11-18
 6. Jaka postawa wobec osób uzależnionych?, O. Puszkiewicz (red.), Apostoł Trzeźwości, Rybnik 2015, s.102-118
 7. Wierni Bogu i niewiernemu małżonkowi, w: Idziemy, nr 4/2015, s. 30-31
 8. Przyjaźń – więź ze znakiem jakości, w: Przewodnik Katolicki, nr 4/2015, s. 48-49
 9. Integralne wychowanie, w: Don Bosco, nr 2/2015, s. 20-21
 10. Lewicowa edukacja seksualna, w: Idziemy, nr 7/2015, s. 20-21
 11. Pokusa materializmu, w: Przewodnik Katolicki, nr 7/2015, s. 18-19
 12. Wychowawca – nauczyciel mądrości, wolności i miłości, w: Życie Konsekrowane, nr 1/2015, s. 82-113
 13. Zaufać Bogu, w: W Naszej Rodzinie, nr 4/2015, s. 12-14
 14. Nawrócenie i pojednanie, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2015, s. 18-23
 15. Wychowanie chłopców w czystości, w: Don Bosco, nr 4/2015, s. 20-21
 16. Konwencja przemocowa ?, w” Idziemy, nr 17, s. 30-31
 17. Warunki naśladowania Jezusa, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2015, 10-13
 18. Bóg, człowiek i cierpienie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2015, s. 35-40
 19. Motywowanie do rozwoju, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2015, s. 87-89
 20. Przedmowa, w: J. McDowell, Przyjaciel, mentor, bohater. Praktyczny poradnik każdego taty, Koinonia, Ustroń 2015, s. 9-11
 21. Chrześcijaństwo nie jest cierpiętnictwem, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2015, s. 38-40
 22. Sfera emocjonalna – aspekt moralny i spowiedź, w: Życie Konsekrowane, nr 3/2015, s. 60-77
 23. Jak mówić do młodych o czystości, w: P. Socha (red.), Dobry Pasterz, Zielona Góra 2015, s. 91-113
 24. Najważniejsza więź, w: Idziemy, nr 23/2015, s. 30-31
 25. Chrystus w centrum wychowania, w: S. Łabendowicz (red.), Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa E. Materskiego, Ave, Radom 2015, s. 120-127

Książki

 1. L’uomo, il corpo, la sessualita’, Mimep-Docete, Milano 2015
 2. Oblicza miłosierdzia, Wydawnictwo "Ave", Radom 2015

Audiobooki

 1. Bóg vs cierpienie, RTCJ, Nowy Sącz
 2. Stworzeni, by kochać, Radio Warszawa