Artykuły w roku 2014

 1. Nawrócenie i pojednanie, cz. 2, w: W Naszej Rodzinie, nr 1/2014, s. 6-9
 2. Wychowywać, czyli kochać i wymagać, w: Przewodnik Katolicki nr 1/2014, s. 40-41
 3. Pokazywać istotę chrześcijaństwa, w: Don Bosco, nr 1/2014, s. 16-17
 4. Ojciec: świadek wiary i trzeźwości, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2014, s. 20-24
 5. Ktoś podobny do Jezusa, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2014, s. 42-43
 6. Nauka na usługach ideologii, w: Idziemy, nr 4/2014, s, 30-31
 7. Obrona przed ideologią gender, w: Przewodnik Katolicki, nr 4/2014, s. 32-33
 8. Kapłan wobec małżeństw w kryzysie, w: Ateneum Kapłańskie, nr 2/2014, s. 240-251
 9. Rola matki w rodzinie, w: Apostoł Trzeźwości, Łomża 2014, s. 9-24
 10. Wychowanie i kultura, w: Don Bosco, nr 2/2014, s. 16-17
 11. Wiara, zawierzenie i miłość, w: Przewodnik Katolicki, nr 5/2014, s. 40-41
 12. Chrystus obecny w sakramencie małżeństwa, w: W Naszej Rodzinie, nr 2/2014, s. 6-7
 13. Ideologia gender: non possumus, w: W Naszej Rodzinie, nr 3/2014, s. 13-15
 14. Psychoterapia a wiara, w: Tak Rodzinie, nr 3/2014, s. 26-27
 15. Kultura słowa jest ważna, w: Don Bosco, nr 3/2014, s. 16-17
 16. O uczeniu się miłości. w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2014, s. 5-11
 17. Ideologia gender: radykalne zagrożenie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2014, s. 12-14
 18. Kobieta, mężczyzna i miłość, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2014, s. 15-20
 19. Wiara w życie wieczne, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2014, s. 47-50
 20. Rekolekcje dla młodzieży: sugestie dla prowadzących, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2014, s. 63-78
 21. Inteligencja moralna, w: W Naszej Rodzinie, nr 4, s. 17-19
 22. Radość głoszenia Ewangelii, w: Życie Konsekrowane, nr 2/2014, s. 8-27
 23. Współcześni rodzice, w: Zeszyty Karmelitańskie, nr 2/2014, s. 35-40
 24. Czy religia kłóci się z psychologią?, w: Tak rodzinie!, nr 4/2014, s. 26-27
 25. Wielki Tydzień w rodzinie, w: Don Bosco, nr 4/2014, s. 16-17
 26. Narcyzm jest groźny, w: Tak Rodzinie!, nr 5/2014, s. 24-25
 27. Niezwykła historia miłości, w: Idziemy, nr 16/2014, s. 37
 28. Biblijny sens płciowości, w: W Naszej Rodzinie, nr 5/2014, s. 16-19
 29. Duszpasterstwo powołań dzisiaj, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2014, s. 58-68
 30. Nie ma ludzi bez powołania, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2014, s. 69-74
 31. Płeć, kultura i zachowanie, w: Idziemy, nr 19/2014, s. 54
 32. Dziecko na zakręcie, w: Idziemy, nr 21/2014, s. 16-17
 33. Jak się porozumiewać?, w: Przewodnik Katolicki, nr 24/2014, s. 40-41
 34. Życie konsekrowane wędrówką Ewangelii w czasie, w: Życie Konsekrowane, nr 4/2014, s. 8-21
 35. Powrót marnotrawnego syna, w: W Naszej Rodzinie, nr 6/2014, s. 16-18
 36. Jak wychować młodzież w miłości do Kościoła i ojczyzny?, w: Cywilizacja, nr 48/2014, s. 84-100
 37. Człowiek jako najwyższa wartość, w: Cywilizacja, nr 49/2014, s. 18-31
 38. Jan Paweł II a powołania, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2014, 5-7
 39. Młodzież i sakrament pokuty, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2014, s. 8-22
 40. Między swawolą a wolnością, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2014, s. 71-80
 41. Sens płciowości w integralnym wychowaniu człowieka, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2014, s. 81-86
 42. O grzechu, w: Don Bosco, nr 8/2014, s. 18-19
 43. Formowanie pragnień, w: W Naszej Rodzinie, nr 9/2014, s. 6-9
 44. Przygotowanie młodzieży do sakramentu pokuty, w: P. Socha (red.), Dobry Pasterz, Zielona Góra 2014, 85-106
 45. Pośród tych, którzy mnie skrzywdzili, w: Głos Ojca Pio, nr 5/2014, s. 18-19
 46. Pedagogia pragnień, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2014, s. 20-23
 47. Duchowość i czystość, w: Egzorcysta, nr 7/2014, s. 54-55
 48. Płeć psychiki, w: Tak Rodzinie, nr 8-9/2014, s. 30-31
 49. Empatia: sztuka wczuwania się, w: Przewodnik Katolicki, nr 27/2014, s. 40-41
 50. Ludzie sumienia skarbem Kościoła, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2014, s. 26-28
 51. Śmierć bramą życia, w: W Naszej Rodzinie, nr 11/2014, s. 38-41
 52. Mąż i żona w kryzysie, w: Idziemy, nr 44/2014, s. 18-19
 53. Skąd niezawinione cierpienie?, w: Przewodnik Katolicki, nr 46, s. 42-43
 54. Gdy trudno kochać, w: Idziemy, nr 46, s. 30-31
 55. Zaufać Bogu i nie lękać się niczego, w: Życie konsekrowane, nr 6/2014, s. 48-69
 56. Boże Narodzenie i rodziny, w: W Naszej Rodzinie, 12/2014, s. 38-39
 57. Męstwo zachwyca, w: Tak Rodzinie, nr 12/2014, s. 9-10
 58. Szczęśliwe małżeństwo w trudnych czasach, w: G. Koszałka (red.), W stronę rodziny, Apostolicum, Ząbki 2014, s. 167-181
 59. Wychowanie przez miłość, w: Idziemy, 49/2014, s. 30-31
 60. Szóste przykazanie dzisiaj – uwarunkowania psychospołeczne, w: Zeszyty Karmelitańskie, nr 4/2014, s. 20-29

Książki

 1. Grzech, nawrócenie i świętość, Nasza Przyszłość, Szczecinek 2014
 2. Odzyskana miłość, Wydawnictwo M, Kraków 2014
 3. Bóg troszczy się o rodzinę, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2014
 4. Miłość na manowcach, Wydawnictwo M, Kraków 2014

Audiobooki

 1. Ciało – narzędzie do kochania, Morecords, Nowy Sącz 2014
 2. Płciowość, Morecords, Nowy Sącz 2014
 3. Seksualność, Morecords, Nowy Sącz 2014
 4. Emocje. Krzyk do usłyszenia, Morecords, Nowy Sącz 2014
 5. Komunikacja. Kochaj i mów, co chcesz, Morecords, Nowy Sącz 2014