Artykuły w roku 2002

 1. L’uomo di fronte alla sua dimensione psicofisica, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. IV (2002), s. 291-316
 2. Przezwyciężanie trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym, w: T. Król (red.), Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Rubikon, Kraków 2002, s. 209-233
 3. Miłość a empatia, w: Źródło nr 6 (2002), s.15
 4. Czy potrzebny jest post?, w: Katecheta, nr 3(2002), s. 59-60
 5. Współpraca duszpasterzy powołań z psychologiem, w: A. Magdziarz (red.), Służba dziełu powołań, Poznań 2002, s.25-32
 6. Modlitwa i jej owoce, w: A. Magdziarz (red.), Służba dziełu powołań, Poznań 2002, s.76-80
 7. Człowiek w obliczu sumienia, w: M. Czekański (red.), Sumienie. Głos Boga w duszy, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s.160-168
 8. Nawrócenie i pojednanie, w: Niedziela, nr 12 (2002), s.12
 9. Duszpasterstwo powołań w służbie świętości, w: Niedziela, nr 12 (2002), s. 13
 10. Etiologia i profilaktyka uzależnień w perspektywie integralnej, w: L. Kułakowski (red.), O godność osoby ludzkiej, Radom 2002, s. 117 - 142
 11. Wychowanie a wolność, w: Katecheta, nr 4(2002), s. 72-75
 12. Psychopedagogiczna formacja katechetów w obliczu nowej ewangelizacji, w: S. Dziekoński (red.), Ewangelizować czy katechizować?, Verbinum, Warszawa 2002, s. 161-188
 13. Pokochać siebie, w: Źródło, nr 15 (2002), s. 16
 14. Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2 (2002), Radom, s. 5-20
 15. Szkoła a wychowanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2 (2002), Radom, s. 55-60
 16. Kierować się realistyczną filozofią życia, w: Świat Problemów, nr 4 (2002), s. 37-38
 17. Powołani do świętości pośród cywilizacji śmierci, w: Niedziela, nr 16 (2002), s. 17
 18. Ekologia, w: Wychowawca, nr 5 (2002), s. 9
 19. Odpowiedzialność wychowawcy, w: Wychowawca, nr 5(2002), s. 14
 20. Miłość a małżeństwo, w: Źródło, nr18 (2002), s. 14
 21. Tożsamość kobiety, w: Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, nr 3 (2002), s. 4-9
 22. Miłość chroni życie, w: Wychowawca, nr 6 (2002), s. 9
 23. Miłość a wychowanie, w: Źródło, nr 23 (2002), s. 19
 24. Czy ateiści naprawdę są niewierzący?, w: Katecheta, nr 5 (2002), s.45-46
 25. Przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole, w: Katecheta, nr 7-8 (2002), s. 83-90
 26. Ponowoczesność a wychowanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3 (2002), Radom, s. 49-58
 27. Analfabetyzm i sceptycyzm wobec miłości, w: Źródło, nr 27 (2002), s.9
 28. Miłość i obecność, w: Źródło, nr 36 (2002), s. 10-11
 29. Miłość, obecność i Eucharystia, w Źródło, nr 37 (2002), s.10-11
 30. Wychowanie patriotyczne dzisiaj, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4 (2002), Radom, s. 10-14
 31. Świętość to miłość, której uczy Bóg, w: A. Magdziarz (red.), Duszpasterstwo powołań w służbie świętości, Poznań 2002, s. 71-78
 32. Praca, pracownik i wychowanie, w: Źródło, nr 42 (2002), s. 12-13
 33. Uzależnienia a podejmowanie decyzji, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 20 (2002), Kraków, s. 90-99
 34. Jak kochać Ojczyznę?, w: Wychowawca, nr 11(2002), s. 14-16
 35. Etiologia zagrożeń wśród dzieci i młodzieży (cz. I), w: Trzeźwymi bądźcie, nr 5/2002, s. 41-43
 36. Etiologia zagrożeń wśród dzieci i młodzieży (cz. II), w: Trzeźwymi bądźcie, nr 6/2002, s. 6-12
 37. Europejskie sympozjum duszpasterstwa powołań w Sarajewie, w: Kronika Diecezji Radomskiej, nr 3 (2002), s. 322-324
 38. Samooczyszczenie i wychowanie w Kościele, w: Przewodnik katolicki, Poznań, nr 48/2002, s. 18-19
 39. Kościół: samooczyszczanie i wychowanie, w: Kronika Diecezji Radomskiej, nr 3 (2002), s.325-336
 40. Odpowiedzialne wychowanie w rodzinie, w: Wychowawca, nr 12 (2002), s. 5-6
 41. Dobrobyt a wychowanie, w: Wychowawca, nr 12 (2002), s. 11
 42. Oblicza ludzkiej seksualności, W: Źródło, nr 46 (2002), s.19
 43. Ukrzyżowanie Dzieciątka Jezus, w: Przewodnik katolicki, Poznań, nr 51(2002), s. 22-23

Książki

 1. Miłość przemienia. Przezwyciężanie trudności w małżeństwie i rodzinie, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2002
 2. Wychowanie w dobie ponowoczesności, Jedność, Kielce 2002
 3. Jak wygrać życie ?, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2002