Artykuły w roku 2012

 

 1. Klerycy, wizja kapłaństwa i celibat, w: W Naszej Rodzinie, nr 1/2012, s. 34-37
 2. Piotruś Pan: baśń czy choroba?, w: Sygnały Troski, nr 1/2012, s. 4
 3. Wstydliwość – ochrona godności, w: Don Bosco, nr 1/2012, s. 6-7
 4. Samotność, lęk i Bóg, w: Przewodnik Katolicki, nr 2/2012, s. 42-43
 5. Komunikowanie miłości w małżeństwie i rodzinie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2012, s. 5-15
 6. Współczesne dzieci: pokolenie zagrożone, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2012, s. 16-20
 7. Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2012, s. 47-58
 8. Seksualność a przygotowanie do małżeństwa, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2012, s. 74-78
 9. Od randek do małżeństwa, w: Przewodnik Katolicki, nr 5/2012, s. 48-49
 10. Nie tylko przeszłość, w: Don Bosco, nr 2/2012, s. 6-7
 11. Miłość jako motyw i sens rozmawiania, w: W Naszej Rodzinie, nr 2/2012, s. 24-29
 12. Destrukcja tożsamości rodziny w mediach. Diagnoza i szukanie remedium, w: K. Nagrodzki (red.), Destrukcja tożsamości, Łódź 2012, s. 33-46
 13. Klerycy – kapłani jutra, w: Posłaniec, nr 1/2012, s. 13-14
 14. Zakochanie: szansa na miłość, w: Wzrastanie, nr 2/2012, s. 22-23
 15. Wychowawca i profilaktyk w ponowoczesności, w: A. Gołębiowski (red.), Działalność pedagogiczna i duszpasterska na rzecz wychowania w trzeźwości, Radom 2012, s. 71-86
 16. Kulejące braterskie upomnienie, w: Nasz Dziennik, nr 42/2012, s. 4
 17. Unia Europejska, wartości i wychowanie, w: Ziarno, nr 9/2012, s. 11
 18. Zachwyca mnie każda wielka miłość – wywiad z ks. drem Markiem Dziewieckim, w: Wzrastanie, nr 3/2012, s. 20-21
 19. Feminizm a mężczyźni, w: Wzrastanie, nr 3/2012, s. 27-28
 20. Przebaczenie i pojednanie, w: Przewodnik Katolicki, nr 11/2012, s. 40-41
 21. Lęk przed wychowaniem, w: Don Bosco, nr 3/2012, s. 6-7
 22. Post i świętowanie, w: Sygnały Troski, nr 3/2012, s. 18-19
 23. Dary Ducha Świętego, w: W Naszej Rodzinie, nr 3/2012, s. 21-25
 24. Feministki i dzieci, w: Nasz Dziennik, nr 69/2012, s. 1
 25. Najlepszą obroną jest miłość, w: Głos dla Życia, nr 2/2012, s. 4-5
 26. W łańcuchu życia, w: Sygnały Troski, nr 4/2012, s. 4-5
 27. Jezus nie krzyżuje nas, lecz zbawia, w: Króluj nam Chryste, nr 3/2012, s. 10-11
 28. Mogę rozumieć samego siebie, w: W Naszej Rodzinie, nr 4/2012, s. 22-25
 29. Akceptować czy kochać?, w: W Naszej Rodzinie, nr 4/2012, s. 42-43
 30. Ukrzyżowany powraca!, w: Przewodnik Katolicki, nr 15/2012, s. 40-41
 31. Miłość zmartwychwstaje, w: Głos Stefczyka, nr 82/2012, s. 2-3
 32. Czy bajki jeszcze wychowują?, w: Don Bosco, nr 4/2012, s. 6-7
 33. Człowiek jako najwyższa wartość i wartości, które go chronią, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2012, s. 5-13
 34. Destrukcja tożsamości rodziny w mediach, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2012, s. 51-58
 35. Lęk przed wychowywaniem, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2012, s. 59-60
 36. Konferencja powołaniowa dla młodzieży, w: Powołania darem miłości Boga, Biblos, Tarnów 2012, s. 39-50
 37. Lobby uwikłanych w zło: w Nasz Dziennik, nr 97/2012, s. 2
 38. Plan optymalny, w: Gość Niedzielny, nr 17/2012, s. 24-25
 39. Bóg powołuje, bo kocha, w: Przewodnik Katolicki, nr 17/2012, s. 40-41
 40. Kto kocha, ten ma coś ważnego dopowiedzenia, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2012, s. 17-22
 41. Wychować piłkarza, w: Don Bosco, nr 5/2012, s. 6-7
 42. Która Polska jest normalna?, w: Nasz Dziennik, nr 108/2012, s. 5
 43. Przygotowanie do narzeczeństwa i małżeństwa, w: W Naszej Rodzinie, nr 5/2012, s. 10-13
 44. Feministki i dzieci, w: W Naszej Rodzinie, nr 5/2012, s. 72-73
 45. Faryzejska „troska” o dzieci, w: Nasz Dziennik, nr 112/2012, s. 7.
 46. Korowód ślepców, w: Wzrastanie, nr 5/2012, s. 12
 47. Klerycy – kapłani jutra (cz. 2), w: Posłaniec, nr 2/2012, s. 16-17
 48. Nowomowa czy język Ewangelii?, w: Przewodnik Katolicki, nr 20/2012, s. 42-43
 49. Zrozumieć i ochronić wolność – formowanie odpowiedzialnej wolności, w: Z. Gaś (red.), Człowiek w obliczu zniewolenia, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, Lublin 2012, s. 195-214
 50. Chrześcijańska pedagogika, w: Misje dzisiaj, nr 3/2012, s. 10-11
 51. Politycy a życie człowieka, w: Głos dla Życia, nr 3/2012, s. 21
 52. Dwa oblicza muzyki, w: Don Bosco, nr 6/2012, s. 6-7
 53. Europejska dolina ciemności, w: W Naszej Rodzinie, nr 6/2012, s. 8-10
 54. Troska o Polskę normalną, w: W Naszej Rodzinie, nr 6/2012, s. 32-33
 55. Co dla osoby powołanej do służby Bożej znaczy być wierzącym i praktykującym ?, w: Życie Konsekrowane, nr 3/2012, s. 18-42
 56. Na pomoc uzależnionym, w: Przewodnik Katolicki, nr 24/12, s. 40-41
 57. A jeśli ma powołanie?, w: Sygnały Troski, nr 6/2012, s. 30-31
 58. Chrystus chroni przed naiwnością, w: Źródło, nr 25/2012, s. 10
 59. Czystość i płodność małżonków, w: Przewodnik Katolicki, nr 26/2012, s. 40-41
 60. Życie konsekrowane w oczach kapłana diecezjalnego. Blaski i cienie, w: Zycie Konsekrowane, nr 4/2012, s. 56-67
 61. Wakacje, piękno i sens życia, w: Sygnały Troski, nr 7-8/2012, s. 20-21
 62. Niska kultura i jej medialne tuby, w: Don Bosco, nr 7-8/2012, s. 6-7
 63. Transseksualizm: kontekst kulturowy i ocena moralna, w: Głos dla Życia, nr 4/2012, s. 12-13
 64. Kobieta, kapłan i duchowe ojcostwo, w: Głos dla Życia, nr 5/2012, s. 20-21
 65. Zwróć uwagę na…, w: Sygnały Troski, nr 9/2012, s. 10-11
 66. Kiedy decyzja o małżeństwie, w: Przewodnik Katolicki, nr 33, s. 40-41
 67. Jak górska wspinaczka, w: Przewodnik Katolicki, nr 38/2012, s. 40-41
 68. Zarzuty „poprawne” politycznie, w: W Naszej Rodzinie, nr 9/2012, s. 14-15
 69. Jesteśmy wolni, aby myśleć i kochać, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2012, s. 16-17
 70. Duszpasterstwo małżonków skrzywdzonych i porzuconych, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2012, s. 29
 71. Wspólna troska, w: Don Bosco, nr 9/2012, s. 6-7
 72. Nie zabijajmy miłości, w: List do Pani, nr 7-8/2012, s. 10-11
 73. Roztropni jak węże, w: Wzrastanie, nr 7-8/2012, s. 15
 74. Czego wymagać od siebie i innych w procesie wychowania?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2012, s. 5-16
 75. Świeccy w Kościele, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2012, s. 17-19
 76. Pragnienia i wychowanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2012, s. 63-72
 77. Ucieczka od wychowania, w: W Naszej Rodzinie, nr 10/2012, s. 14-15
 78. Jaka miłość fundamentem małżeństwa i rodziny?, w: R. Tomaszczuk, I Ogólnopolski Kongres Małżeństw, Świdnica 2012, s. 63-108
 79. Feminizm a mężczyźni, w: R. Tomaszczuk, I Ogólnopolski Kongres Małżeństw, Świdnica 2012, s. 145-154
 80. Wobec zakochanych dzieci, w: Don Bosco, nr 10/2012, s. 6-7
 81. Mądrość stawia granice, w: Sygnały Troski, nr 10, s. 22-23
 82. Tylko Zbawiciel uwalnia od lęku i samotności, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 6/2012, s. 37-39
 83. Wychowanie bezstresowe, w: Wychowawca, nr 11/2012, s. 9
 84. Sfera duchowa i czystość, w: W Naszej Rodzinie, nr 11/2012, s. 36-37
 85. Wiara „niewierzących”, w: Przewodnik Katolicki, nr 44/2012, s. 48-49
 86. Rodzina a powołanie, w: Kwartalnik „eSPe”, nr 4/2012, s. 6-10
 87. Wiara w życiu osób duchownych, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2012, s. 11-24
 88. Wiara w Boga: naiwność czy mądrość?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2012, s. 25-33
 89. Szukający Boga na rozdrożu w zmieniającym się świecie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2012, s. 65-76
 90. Miłość a uczucia, w: Przewodnik Katolicki, nr 4, s. 40-41
 91. Czy musi dostać to, co chce?, w: Sygnały Troski, nr 12/2012, s. 24-25
 92. Przewrotność aborcyjnego kompromisu, w: Głos dla Życia, nr 6/2012, s. 21
 93. Jak wychować młodzież w miłości do Kościoła i Ojczyzny?, w: K. Rak (red.), Ks. Piotr Skarga – obrońca wiary i nauczyciel miłości Ojczyzny, Częstochowa 2012, s. 55-78
 94. Człowiek istotą wierzącą, w: W Naszej Rodzinie, nr 12/2012, s. 37-38
 95. Wychowanie i wymagania, w: Cywilizacja, nr 4/2012, s. 87-103
 96. Ks. Zdzisław Domagała – stanowczy głosiciel Ewangelii, w: L. Domagała (red.): Człowiek, kapłan, przewodnik, Wydawnictwo „Ave”, Radom 2012, s. 98-101
 97. Ciało i duch w miłości małżeńskiej, w: R. Tomaszczuk (red.), Ciało i duch, Świdnica 2012, s. 65-114

Książki

 1. Boży pomysł na Twoje życie, Nasza Przyszłość, Włocławek 2012
 2. Kocham, więc… Komunikowanie miłości w małżeństwie i rodzinie, Fides, Kraków 2012
 3. Mocni w Duchu Świętym, Biblos, Tarnów 2012
 4. Nie chowaj się przed Bogiem !, Biblos, Tarnów 2012
 5. Sztuka rozmawiania. Słowo jako nośnik miłości, Nasza Przyszłość, Włocławek 2012
 6. Wychowanie chrześcijańskie w praktyce, Nasza Przyszłość, Włocławek 2012
 7. Psycholog w konfesjonale, Wydawnictwo M, Kraków 2012
 8. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Zrozumieć siebie i świat, Nasz Przyszłość, Szczecinek 2012

E-book

 1. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Wychowanie personalistyczne dzisiaj, Libenter.pl, Rzeszów 2012.