Artykuły w roku 2001

 1. Duszpasterstwo trzeźwości a duszpasterstwo alkoholików, w: Vademecum duszpasterstwa trzeźwości, Płock 2001, s. 51-54
 2. Obraz samego siebie, w: Wychowawca, nr 1 (2001), s.4
 3. Rola duchowości w życiu chrześcijanina, w: Katecheta, nr 1 (2001), s. 59-64
 4. Odkrywanie Bożych pragnień, w: E. Materski (red.), Rekolekcje wielkopostne w 2001 r., Wydawnictwo „Ave”, Radom 2001, s. 116-123
 5. Myślenie według buddyzmu, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 1 (2001), s.
 6. Uzależnienia a pragnienia, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 2 (2001), s.13-15
 7. Chrystologiczna pedagogika powołań, w: A. Magdziarz, Chrystologia a duszpasterstwo powołań, Poznań 2001, s. 18-32
 8. Przykazania: świadectwo życia według woli Bożej, w: A. Odzimek (red.), Program duszpasterski Diecezji Radomskiej na rok 2001, Wydawnictwo „Ave”, Radom 2001, s.53-70
 9. Powołanie jako relacja Boga do człowieka, W. E. Materski (red.), Czytanki majowe, Ave, Radom 2001, s. 28-34
 10. Krzyż drogą błogosławieństwa, w: Katecheta, nr 4(2001), s. 61-62
 11. Zmartwychwstająca miłość, w: Katecheta, nr 4(2001), s. 63-64
 12. Asertywność i empatia a wychowanie, w: Zeszyty formacji katechetów, UKSW Radom, nr 1 (2001), s.49-64
 13. Cele i metody wychowania chrześcijańskiego, w: Zeszyty formacji katechetów, UKSW Radom, nr 1 (2001), s.64-82
 14. Pedagogika pragnień i aspiracji, w: Katecheta, nr 5(2001), s. 11-16
 15. Dlaczego człowiek czuje potrzebę kochania?, w: Katecheta, nr 5(2001), s. 49-51
 16. Pokochać samego siebie miłością Chrystusa, w: Katecheta, nr 5 (2001), s. 53-57
 17. Czy można wyspowiadać się przez Internet?, w: Katecheta, nr 6(2001), s.35-6
 18. Trudna miłość, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 3 (2001), s. 6-9
 19. Odrzucanie norm moralnych i wartości duchowych. Analiza przyczyn i skutków, w: Katecheta, nr 6 (2001), s.37-42
 20. Miłość, w Katecheta, nr 6 (2001), s. 43-50
 21. Antropologiczne podstawy poradnictwa psychologiczno-religijnego, w: J. Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne, WN PAT, Kraków 2001, s. 11-26
 22. Miłość, w: Kosińska E. (red.), Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Moduł: Wychowanie do życia w rodzinie, Rubikon, Kraków 2001, s. 11-44
 23. Chcę być wolny i szczęśliwy, w: Kosińska E. (red.), Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Moduł: Wychowanie do życia w rodzinie, Rubikon, Kraków 2001, s 109 - 124
 24. Integralna profilaktyka uzależnień, w Remedium, 6 (2001), s. 8-11
 25. Miłość a profilaktyka, Arka, 2(2001), s. 2 – 7
 26. Kształtowanie chrześcijańskiej postawy wobec cielesności, w: Katecheta, 7-8 (2001), s. 78-84
 27. Miłość, której uczy nas Bóg, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 4 (2001), s. 8 - 11
 28. Kościół a internet, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 4 (2001), s. 44 – 45
 29. Modlitwa-dojrzałość-trzeźwość, w: K. Targoński, Ku trzeźwości z modlitwą, Polihymnia, Lublin 2001, s. 11-24
 30. Między rozpaczą a zawierzeniem, w: Katecheta, nr 9(2001), s.54-58
 31. Poczuć życie, w: Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, nr 6 (2001), s. 4 – 14
 32. Sekty, w: Arka, nr 3 (2001), s. 12-14
 33. Rodzina i edukacja seksualna, w: Wychowawca, nr 10 (2001), s. 5-8
 34. Państwo, światopogląd i wychowanie, w: Wychowawca, nr 11(2001), s. 5-6
 35. Telewizja, komputery i Internet a wychowanie, w: Katecheta, nr 11(2001), s.70-71
 36. AIDS i wychowanie, w: Wychowawca, nr 12 (2001), s.7-8
 37. Edukacja seksualna czy wychowanie prorodzinne ?, w: Katecheta, nr 12(2001), s. 41-7
 38. Podstawowe cele i metody wychowania chrześcijańskiego, w: S. Łabendowicz (red.), Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus, Radom 2001, s. 40-65
 39. Integralna profilaktyka uzależnień, w: S. Łabendowicz (red.), Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus, Radom 2001, s. 83-94
 40. Pedagogika miłości, w: Studia Warmińskie t. XXXVIII (2001), s. 339-346
 41. Europejskie spotkanie duszpasterzy powołań w Dublinie, W; Kronika Diecezji Radomskiej, nr 4 (2001), s.517-520

Publikacje książkowe

 1. Konferencje dla wychowawców i młodzieży, w: A. Bałoniak (red.), Szkolne rekolekcje wielkopostne, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2001, s. 99-249
 2. Miłość pozostaje, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2001