Artykuły w roku 2000

 1. Młodzież, alkohol i realizm, w: Świat Problemów, nr 2 (2000), s.41-43
 2. Optymalne warunki rozwoju, w: „Oświata Radomska. Biuletyn Informacyjny”, nr 1, s. 13-14
 3. Współuzależnienie: czym jest i jak je przezwyciężać, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 1 (2000), s. 4-10
 4. Tajemnica kobiety, w: „Droga, nr 10 (2000), s. 6-8
 5. Jedna brama życia i trzy bramy śmierci, w: Miłujcie się, nr 1-2 (2000), s. 33-34
 6. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, w: Ja jestem Bramą, Wydawnictwo „Ave, Radom 2000, s. 147-153
 7. Teologiczne podstawy duszpasterstwa trzeźwości, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 2 (2000), s. 10-16
 8. Człowiek w obliczu wolności, w: „Oświata Radomska. Biuletyn Informacyjny”, nr 3 (2000), s. 26-27
 9. Jubileuszowe dziękczynienie za dar powołań, w: Gość Niedzielny, nr 14 (2000), s. 12
 10. Trzeźwość: dar i zadanie, w: Niedziela, nr 11 (2000), s. 8
 11. Zło antykoncepcji, w Miłujcie się, nr 3-4, s. 39-40
 12. Psychologia Ewangelii, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 4 (2000), s. 41-45
 13. Powołana, by być Matką Bożą, w: E. Materski: Czytanki majowe Roku Jubileuszowego, Wydawnictwo „Ave”, Radom 2000, s. 28-32
 14. Chrześcijanin a trzeźwość, w: Trzeźwość, nr 5 (2000), s. 23-26
 15. Linia Braterskich Serc – telefon zaufania przy Caritas Diecezji Radomskiej. Podstawy teologiczne i zasady funkcjonowania, w: Kronika Diecezji Radomskiej, nr 2-3 (2000), s.196-206
 16. Posłani w trzecie tysiąclecie, w: Niedziela, nr 19 (2000), s. 27
 17. Psychologiczne interpretacje ludzkiej tożsamości, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. III/2000, s. 291-308
 18. Istota pomocy wychowawczej, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 5 (2000), s. 35-41
 19. Pedagogika pragnień, w: „Oświata Radomska. Biuletyn Informacyjny”, nr 7 (2000), s. 33-36
 20. Nowa Ewangelizacja, w: Papieski siew (praca zbiorowa), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000, s. 171-2
 21. Powołanie a kapłan diecezjalny, w: T. Mrowiec (red.), Posłani w trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2000, s. 60-67
 22. Manowce współczesnego wychowania, w: Źródło, nr 45 (2000), s. 12-13
 23. Empatia, czyli sztuka słuchania, w: Katecheta, nr 11 (2000), s. 6-14
 24. Trzeba kochać, w: Wychowawca, nr 11 (2000), s. 4-5
 25. Nauka i iluzja, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 6 (2000), s. 20-21
 26. Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 6 (2000), s. 32-38
 27. Pułapka naiwnego myślenia, w: Źródło, nr 47 (2000), s. 12
 28. Demaskowanie zagrożeń wychowawczych, w: Wychowawca, nr 12 (2000), s. 4-5
 29. Dziecko – zabawa – wychowanie, w: Studia nad Rodziną, nr 6 (2000), s. 107–114
 30. Dzieciństwo – pragnienia – wychowanie, w: Studia nad Rodziną, nr 6 (2000), s. 145-154
 31. Wychowanie ku wartościom, w: S. Borowczyk (red.), W stronę dobra. Planowanie i integracja pracy wychowawczej w szkole, Oficyna Współczesna, Poznań 2000, s. 37

Publikacje książkowe:

 1. Psychologia porozumiewania się, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2000
 2. Cielesność. Płciowość. Seksualność, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2000
 3. Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2000
 4. Nowe przesłanie nadziei, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2000