Artykuły w latach 1989 - 1999

 1. Il se` fenomenico come struttura integrativa del comportamento individuale: descrizione ed analisi critica, w: Orientamenti Pedagogici, nr 3 [213] (Torino 1989) s. 281 – 307
 2. Rozwój duchowy jako warunek trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej, w: Postępy Psychiatrii i Neurologii, nr 3 (Warszawa 1992) s. 177 – 190
 3. Problem tożsamości w psychologii, w: Znaki Czasu, nr 27 (Katowice 1992) s. 101 – 126
 4. Refleksje o ludzkiej godności (1), w: Problemy alkoholizmu, nr 12 (Warszawa 1992) s. 12 – 13
 5. Refleksje o ludzkiej godności (2), w: Problemy alkoholizmu, nr 1 (Warszawa 1993) s. 9 – 11
 6. Kim jest wychowanek, Ave nr 4 (Radom 1993) s. 5
 7. Wolność wewnętrzna jako cel wychowania, Ave nr 5 (Radom 1993) s. 5 – 6
 8. Człowiek jest spotkaniem, Ave nr 7 (Radom 1993) s. 5
 9. Miłość i UFO, Ave nr 8 (Radom 1993) s. 5
 10. Dojrzała miłość, Ave nr 9 (Radom 1993) s. 5
 11. Udowodnić miłość ?, Ave nr 10 (Radom 1993) s. 5
 12. Imitacje miłości, Ave nr 11(Radom 1993) s. 7
 13. Optymalne warunki rozwoju, Ave nr 13 (Radom 1993) s. 7
 14. Miłość i kara, Ave nr 14 (Radom 1993) s. 7
 15. Trzeźwość jako dojrzała wolność, w: Świat Problemów, nr 3 (Warszawa 1993) s. 14 – 19
 16. W poszukiwaniu skutecznych metod profilaktyki alkoholowej, w: Problemy alkoholizmu, nr 6 (Warszawa 1993) s. 13 – 15
 17. Krzywda, wina, odpowiedzialność, w: Świat Problemów, nr 6 (Warszawa 1993) s. 6 – 8
 18. Formowanie do trzeźwego stylu życia i zapobieganie zagrożeniom alkoholowym, w: Świat Problemów, nr 10 (Warszawa 1993) s. 17 – 20
 19. Człowiek w obliczu alkoholu, w: Przesłanie nadziei, Warszawa 1993 s. 9 – 63
 20. Duszpasterstwo trzeźwości jako integralny element duszpasterstwa parafialnego, w: Przesłanie s. 106 – 109
 21. Możliwości duszpasterskie w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom alkoholowym, w: Przesłanie s. 118 – 136
 22. Duszpasterz wobec dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, w: Przesłanie 137 – 142
 23. Duszpasterz wobec współmałżonka osoby uzależnionej, w: Przesłanie s. 143 – 149
 24. Duszpasterz wobec osób uzależnionych od alkoholu, w: Przesłanie 1993 s. 150 – 161
 25. Dojrzałość emocjonalna, w: Znaki Czasu, nr 29/30 (Katowice 1993) s. 119 – 133
 26. Inaczej wygrać życie, Gość Niedzielny, nr 24 (1993) s. 16
 27. Alkoholizm: krzywda i wina, Gość Niedzielny, nr 30 (1993) s. 20
 28. Rozwój osobowości czy osoby ?, Gość Niedzielny, nr 38 (1993) s. 7
 29. Zmartwychwstająca miłość, Ave nr 16 (Radom 1994) s. 1 – 3
 30. Ogólnopolski Kongres Duszpasterstwa Trzeźwości, w: Świat Problemów, nr 6 (Warszawa 1994) s. 2 – 6
 31. Kongres Duszpasterstwa Trzeźwości: wymiary i cele, w: Ogólnopolski Kongres Duszpasterstwa Trzeźwości, Radom 1994 s. 12 – 23
 32. Jaka rodzina szkołą trzeźwości?, w: Świat Problemów, nr 1 (Warszawa 1995) s. 28 – 33
 33. Trzeba pomóc młodym, Ave nr 9 (Radom 1995) s. 12
 34. Stanąć w obliczu Chrystusa, Gość Niedzielny, nr 10 (1995) s. 7
 35. Duszpasterstwo trzeźwości, Quo vadis Polonia, nr 2 (Częstochowa 1995) s. 15 – 16
 36. Duszpasterz wobec uzależnionych od alkoholu, w: Świat Problemów, nr 6 (Warszawa 1995) s. 31 – 34
 37. Alkohol i prawo, Ave nr 23 (Radom 1995) s. 7
 38. Zapobieganie problemom alkoholowym wśród młodzieży, Quo vadis Polonia, nr 1 (Częstochowa 1995) s. 8 – 10
 39. Państwo a wychowanie, Ave nr 40 (Radom 1995) s. 9
 40. Samotność kobiety, Ave nr 44 (Radom 1996) s. 7
 41. Młodzież wobec alkoholu, w: Ateneum Kapłańskie, nr 1 (Włocławek 1997) s. 58 – 72
 42. Wychowanie seksualne: język i argumenty, Legnica 1997 ss. 24
 43. Kształtowanie postaw: wolność - wartości - seksualność, Radom 1997 ss. 79
 44. Człowiek w obliczu seksualności, Warszawa 1997, ss. 46
 45. Sztuka porozumiewania się, w: Studia Radomskie. I, Radom 1997 s. 287 – 341
 46. Podstawy profilaktyki i terapii uzależnień, w: Kronika Diecezji Radomskiej, nr 1-2 (1998), s. 81-101
 47. Moralne granice zabaw, w: Carpe diem, nr 4 (1998), s.11-13
 48. Rola Kościoła w wychowaniu do wolności, w: Studia nad Rodziną (ATK), nr 2(1998), s.111-122
 49. Wychowanie ku wartościom (1), w: Wychowawca, nr 9 (1998), s. 4-5
 50. Wychowanie ku wartościom (2), w: Wychowawca, nr 10 (1998), s. 20-21
 51. Wychowanie ku wartościom (3), w: Wychowawca, nr 11 (1998), s. 12-13
 52. Doradcy duchowi w terapii alkoholików, w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia, nr 3 (1998), s. 4-7
 53. Duszpasterz wobec osób uzależnionych, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 1(1999), s. 3-5
 54. Rola duchowości w życiu człowieka, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 2(1999), s. 26
 55. Duchowość i religijność a profilaktyka uzależnień, w: Świat Problemów, nr 5 (1998), s. 41- 44
 56. Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999
 57. Doradcy duchowi w terapii współuzależnienia, w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia, nr 3 (1999), s. 14-18
 58. Duszpasterstwo trzeźwości a duszpasterstwo alkoholików, w: Quo vadis Polonia, nr 5/6 (1999), s. 6-7
 59. Wychowanie a trzeźwość, w: Trzeźwymi bądźcie, nr 6(1999), s. 9-17
 60. Poznaj samego siebie, w: Trzymajcie się mocno słowa życia. Rekolekcje dla młodzieży, Kraków 1999, s.133-166
 61. Być bardziej razem, w: Post Scriptum, nr 7 (1999), s. 4-7)
 62. Przeszkody w komunikacji międzyludzkiej, w: Post Scriptum, nr 7 (1999), s. 32-35
 63. Nic bez przyczyny, w: Post Scriptum, nr 7 (1999), s. 64-66
 64. Jak ? Czyli mały poradnik asertywności, w: Post Scriptum, nr 7 (1999), s. 105-124
 65. Asertywność i empatia a wychowanie, w: ORBI, nr 8 (1999), s.24-28
 66. Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999 ss. 318

Publikacje książkowe:

 • Przesłanie nadziei, PARPA, Warszawa 1993
 • Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, AVE, Radom 1999