Artykuły w roku 2011

 1. O mądrych baśniach, w: Sygnały Troski, nr 1/2011, s. 8
 2. Oświadczyny i narzeczeństwo, w: Przewodnik Katolicki nr 2/2011, s. 48-49
 3. Doradcy duchowi w terapii współuzależnienia, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2011, s. 27-32
 4. Feminizm a mężczyźni, w: Głos dla Życia, nr 1/2011, s. 22
 5. Karać, nie karać?, w: Don Bosco, nr 1/2011, s. 5-7
 6. Czy miłość potrzebuje słów?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2011, s. 5-9
 7. Jaka miłość chroni człowieka?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2011, s. 1—21
 8. Małżeństwo: sakrament miłości, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2011, s. 36-47
 9. Przyjaźń i jej owoce, w: Wychowawca, nr 1/2011, s. 8-10
 10. Droga do wolności, w: Przewodnik Katolicki, nr 4/2011, s. 48-49
 11. Małżeństwo: propozycja Boga i pomysły ludzi, w: Źródło, nr 4/2011, s. 8-9
 12. Rozmawiaj, jeśli kochasz!, Sygnały Troski, nr 2/2011, s. 4-5
 13. Celibat na cenzurowanym, w: Nasz Dziennik, nr 28/2011, s. 7
 14. Trwanie w sakramencie małżeństwa, w: Źródło, nr 7/2011, s. 14-15
 15. Grupy rówieśnicze, w: Don Bosco, nr 2/2011, s. 6-7
 16. Świętość: mądra i radosna miłość, w: W Naszej Rodzinie, nr 2/2011, s. 24-25
 17. Obrońcy kłamstwa antropologicznego, w: Źródło, nr 8/2011, s. 16
 18. Kłamstwo jest trucizną, w: Sygnały Troski, nr 3/2011, s. 16
 19. Niepełna rodzina, w: Don Bosco, nr 3/2011, s. 6
 20. Feminizm a mężczyźni, w: Źródło, nr 10/2011, s. 9
 21. Powołani do wielkiej miłości, w: AMA, nr 1/2011, s. 22-23
 22. Mężczyzna wspierający kobietę, w: Głos dla Życia, nr 2/2011, s. 22
 23. Komunia z Bogiem źródłem i warunkiem trzeźwości, w: O. Puszkiewicz (red.), Apostoł trzeźwości, Łomża 2011, s. 9-22
 24. Seksualność czysta z miłości, w: Przewodnik Katolicki, nr 15, s. 28-31
 25. Studium o wolności, w: M. Urbańska (red.), Wolność i wychowanie, Tarnów 2011, s. 71-80
 26. Communio z braćmi, czyli miłość bliźniego, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2011, s. 5-19
 27. Wychowanie to przejaw miłości bliźniego, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2011, s. 20-22
 28. Być ewangelizowanym i ewangelizować, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2011, s. 23-34
 29. Kłamstwo antropologiczne i jego ofiary, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2011, s. 55-59
 30. Wolontariat w duchu Ewangelii, w: Caritas, nr 1/2011, s. 20-21
 31. Najcenniejsza więź, w: Familia, nr 4/2011, s. 56-57
 32. Od marzeń do miłości, w: Przewodnik Katolicki, nr 16, s. 48-49
 33. Jak pomoc dzieciom przyjąć sakrament?, w: Bosco, nr 4/2011, s. 6-7
 34. Homofobia istnieje naprawdę, w: W Naszej Rodzinie, nr 3/2011, s. 26-27
 35. Feminizm a mężczyźni, w: W Naszej Rodzinie, nr 3/2011, s. 18-19
 36. Patriotyzm czy nowa międzynarodówka?, w: Źródło, nr 17/2011, s. 14-15
 37. Konflikty w rodzinie: zagrożenia i szanse, w: Sygnały Troski, nr 5/2011, s. 6-7
 38. Powołani do troski o powołania, w: Przewodnik Katolicki, nr 20/2011, s. 16-17
 39. Patriotyzm czy nowa międzynarodówka?, w: W Naszej Rodzinie, nr 5/2011, s. 40-42
 40. Pierwsza spowiedź, czyli doświadczenie miłości, w: Źródło, nr 19, s. 10-11
 41. Mieć odwagę iść drogą nowej ewangelizacji, w: Nasz Dziennik, nr 112/2011, s. 9
 42. Warszawska Piesza Pielgrzymka miejscem pogłębienia komunii z Bogiem i człowiekiem, w: Z. Jabłoński (red.), Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, Częstochowa 2011, s. 203-212.
 43. Chrześcijański wychowawca w ponowoczesności, w: Z. Godlewski (red.), Pan tam jest, Wydawnictwo Stampa, Warszawa 2011, s. 281-296
 44. Empatia, asertywność i wychowanie, w: Z. Godlewski (red.), Pan tam jest, Wydawnictwo Stampa, Warszawa 2011, s. 297-318
 45. Ewangelizator i nowa ewangelizacja, w: Z. Godlewski (red.), Pan tam jest, Wydawnictwo Stampa, Warszawa 2011, s. 319-332
 46. Antropologiczne podstawy programów profilaktycznych, w: Z. Gaś (red.), Profesjonalna profilaktyka w szkole, Innovatio Press, Lublin 2011, s. 19-32
 47. Zmowa przeciwników życia, w: Głos dla Życia, nr 3/2011, s. 16-17
 48. Świętość – mądra i radosna miłość, w: Źródło, nr 22/2011, s. 14-15
 49. Zaangażowanie laikatu, w: Don Bosco, nr 6/2011, s. 6-7
 50. Rozpoznawanie woli Boga w codzienności, w: eSPe, nr 3/2011, s. 4-9
 51. Komu powiedzieć „tak”, a komu „nie”?, w: Sygnały Troski, nr 6/2011, s. 22-23
 52. Słowo wstępne, w: K. Rajski (red.), Oto jestem. Misjonarze i misjonarki o powołaniu, Biblos, Tarnów 2011, s. 9-12
 53. W poszukiwaniu męskiej dojrzałości, w: Przewodnik Katolicki, nr 26/2011, s. 42-43
 54. Wychowanie chłopców, w: Nasz Dziennik, nr 146/2011, s. 9
 55. Warunek trzeźwości, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2011, s. 16-21
 56. To Bóg uczy przyjaźni, w: Sygnały Troski, nr 7-8/2011, s. 16-17
 57. Warunki trwania we wspólnocie z Jezusem, w: Życie Konsekrowane, nr 4/2011, s. 8-20
 58. Odpowiedzialni także latem, w: Nasz Dziennik, nr 157/2011, s. 4
 59. „Mały Książę” jako forma komunikacji wychowawczej, w: Horyzonty Wychowania, nr 10/2011, s. 191 – 207
 60. Formacja przed zaangażowaniem, w: Don Bosco, nr 7/2011, s. 6-7
 61. Zakochanie: szansa na miłość, w: Głos dla Życia, nr 4/2011, s. 19
 62. Jan Paweł II a powołania, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2011, s. 8
 63. Zachwyca mnie tylko wielka miłość!, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2011, s. 19-21
 64. Warunki trwania we wspólnocie z Jezusem, w: Zeszyty Formacji Katechetów, s. 21-29
 65. Człowiek i jego wolność, Zeszyty Formacji Katechetów, s. 51-63
 66. Od marzeń do miłości, w: W Naszej Rodzinie, nr 7-8/2011, s. 82-83
 67. Nauczyciel: wychowawca, profilaktyk i terapeuta, w: Studia nad Rodziną, nr 1-2/2011, s. 85-102
 68. Domownicy czy tylko lokatorzy?, w: Sygnały Troski, nr 9/2011, s. 4-5
 69. Problemy z seksualnością, w: Głos dla Życia, nr 5/2011, s. 16-17
 70. Sejf i wychowawczyni, w: Don Bosco, nr 8/2011, s. 6-7
 71. Nieumiarkowanie, w: Wzrastanie, nr 9/2011, s. 28-29
 72. Nauczyciel i pedagog w obliczu współczesnych problemów wychowawczych, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2011, s. 6-16
 73. Zwierzęta i miłość, w: Sygnały Troski, nr 10/2011, s. 4-5
 74. Niszczenie więzi, w: Wzrastanie, nr 10/2011, s. 22-23
 75. Niezastąpiona rola ojca, w: Don Bosco, nr 9/2011, s. 6-7
 76. Wolność jako istota człowieka, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2011, s. 9-25
 77. Wychowanie a powołanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2011, s. 26-28
 78. Wychowanie chłopców, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2011, s. 51-54
 79. Małżeństwo: dobro zagrożone, w: Przewodnik Katolicki, nr 43/2011, s. 28-29
 80. W kierunku profilaktyki integralnej, w: Wychowawca, nr 11/2011, s. 5-11
 81. Kim jest przyjaciel?, w: E. Mycielska-Dowgiałło (red.), Odpowiedzi na trudne pytania, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2011, s. 181-204
 82. Między samotnością a uwięzieniem, w: Sygnały Troski, nr 11/2011, s. 6-7
 83. Co czwarty kleryk w Europie to Polak, w: Nasz Dziennik, nr 267/2011, s. 6
 84. Przewrotność aktywistów gejowskich, w: W Naszej Rodzinie, nr 10/2011, s. 22-23
 85. Antropologia wolności, w: W Naszej Rodzinie, nr 10/2011, s. 33-35
 86. Kłamstwo antropologiczne i jego ofiary, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 6/2011, s. 12-15
 87. Fikcyjne więzi, w: Don Bosco, nr 10/2011, s. 6-7
 88. Jan Paweł II i powołania, w: W Naszej Rodzinie, nr 11/2011, s. 22-24
 89. Miłość jako motyw i sens rozmawiania, w: Życie konsekrowane, nr 6/2011, s. 18-32
 90. Jak wspierać matkę po poronieniu dziecka?, w: Głos dla Życia, nr 6/2011, s. 16-17
 91. Antropologiczne podstawy programów profilaktycznych, w: E. Osewska (red.), Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa 2011, s. 101-141
 92. Wychowawca w dobie ponowoczesności, w: E. Osewska (red.), Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa 2011, s. 233-248
 93. Młodzież i „te” sprawy, w: Przewodnik Katolicki, nr 49/2011, s. 46-47
 94. Unia Europejska, wartości i wychowanie, w: Nasz Dziennik, nr 286/2011, s. 3
 95. Nawrócenie i pojednanie, w: W Naszej Rodzinie, nr 12/2011, s. 40-43
 96. Oczko w głowie, w: Don Bosco, nr 11/2011, s. 6-7
 97. „Nowa” lewica i stare mity, w; Nasz Dziennik, nr 291/2011, s. 1
 98. Słowo stało się ciałem, w: Sygnały Troski, nr 12/2011, s. 6-7

Książki

 1. Problemy z seksualnością. Odpowiedzi na dylematy młodych chrześcijan, eSPe, Kraków 2011
 2. Rodzina domem miłości i życia, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2011