Artykuły w roku 2010

 1. Będziesz miłował umysłem, sercem i wolą, w: Czas Serca, nr 1/2010, s. 12-13
 2. Nie mylić miłości z tym, co nią nie jest, w: Czas Serca, nr 1/2010, s. 20-21
 3. Narodziny Widzialnej Miłości, w: Przewodnik Katolicki, nr 1/2010, s. 40-41
 4. Prawdziwa radość bierze się z miłości, w: Sygnały Troski, nr 1/2010, s. 6-7
 5. Kryzys powołań czy powołanych?, w: Różaniec, nr 1/2010, s. 6-7
 6. Rozstanie: owoc dojrzałej miłości, w: Don Bosco, nr 1/2010, s. 6-7
 7. Wczesna profilaktyka uzależnień, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2010, s. 19-21
 8. Duchowość, w: Źródło, nr 3/2010, s. 15
 9. Rodzice, powołanie i wychowanie, w: Źródło, nr 4/2010, s. 10-11
 10. Bariery w komunikacji międzyludzkiej, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2010, s. 5-16
 11. Integralna profilaktyka uzależnień, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2010, s. 72-80
 12. Czas wolny w wieku rozwojowym, w: Źródło, nr 5/2010, s. 15-17
 13. Krzywda, wina i grzech, w: Sygnały Troski, nr 2/2010, s. 20-21
 14. Przebaczenie i pojednanie, Sygnały Troski, nr 2/2010, s. 26-27
 15. Czy życie konsekrowane ma sens?, w: Różaniec, nr 2/2010, s. 6-7
 16. Dojrzali dziadkowie i roztropne babcie, w: Don Bosco, nr 2/2010, s. 6-7
 17. Bóg stał się ciałem, w: Głos dla Życia, nr 2/2010, s. 22
 18. Wychowanie, w: Źródło, nr 6/2010, s. 16
 19. Kochać i uczyć kochać, w: W Naszej Rodzinie, nr 1/2010, s. 49-50
 20. Miłość ze znakiem jakości, w: Przewodnik Katolicki, nr 6/2010, s. 40-41
 21. Ogrójec – szkoła modlitwy, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2010, s. 14-16
 22. Kapłan – obrońca kobiet i rodzin, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2010, s. 45-47
 23. Zranione więzi, w: Czas Serca, nr 2/2010, s. 4-6
 24. Świętość dla wszystkich?, w: Różaniec, nr 2/2010, s. 4-5
 25. Geniusz kobiety, w: W Naszej Rodzinie, nr 2/2010, s. 22-23
 26. Dobry Pasterz: dawca powołania i obrońca mojej godności, w: W. Polak, Świadectwo budzi powołania, Gaudentinum, Gniezno 2010, s. 12- 15
 27. Dzieci w niesakramentalnym związku, w: Przewodnik Katolicki, nr 10/2010, s. 46-47
 28. Sprawdzian wolności, w: Don Bosco, nr 3/2010, s. 6-7
 29. Ciało i miłość, w: Głos dla Życia, nr 2/2010, s. 22
 30. Mężczyzna i miłość, w: Przewodnik Katolicki, nr 11/2010, s. 22-23
 31. Poczuć głód dobra!, Przewodnik Katolicki, nr 11/2010, s. 48-49
 32. Sąd nad prawdą, w: Nasz Dziennik, nr 61/2010, s. 7
 33. Powołany do wielkiej miłości, w: Niedziela, nr 13/2010, s. 13
 34. Radość bycia księdzem, w: J. Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 583-592
 35. Radość to siostra miłości, w: W Naszej Rodzinie, nr 3/2010, s. 12
 36. Każdy jest powołany do wielkiej miłości, w: Don Bosco, nr 4/2010, s. 8-9
 37. Miłość nie jest kochana?!, w: Zeszyty Formacji katechetów, nr 2/2010, s. 5-14
 38. Miłość i małżeństwo, w: Zeszyty Formacji katechetów, nr 2/2010, s. 25-27
 39. Narzeczeństwo i małżeństwo, w: Zeszyty Formacji katechetów, nr 2/2010, s. 27-40
 40. Miłość i cierpienie, w: Zeszyty Formacji katechetów, nr 2/2010, s. 41-50
 41. Rozumieć Boga w człowieku i człowieka w Bogu, w:J. Jachimczak (red.), Słudzy życia, Kraków 2010, s. 375-389
 42. Cierpienie człowieka i Bóg, który kocha, w:J. Jachimczak (red.), Słudzy życia, Kraków 2010, s. 390-407
 43. Kochać bliźniego na wzór Jezusa, w: Źródło, nr 16/2010, s. 14-15
 44. Ogłuszone pokolenia, w: Sygnały Troski, nr 5/2010, s. 7
 45. Z Bogiem w sercu, w: Różaniec, nr 5/2010, s. 14-15
 46. Kapłan – obrońca kobiet i rodzin, w: Czas Serca, nr 3/2010, s. 8-9
 47. Dorastanie do mądrości, w: Don Bosco, nr 5/2010, s. 6-7
 48. Katyń, Smoleńsk i nadzieja, w: W Naszej Rodzinie, nr 4/2010, s. 6-7
 49. O największym cudzie, czyli o rozwoju dzieci i młodzieży, W Naszej Rodzinie, nr 4/2010, s. 32-34
 50. Integralna profilaktyka uzależnień, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2010, s. 6-13
 51. Dojrzały mężczyzna, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2010, s. 34-36
 52. Być mężnym księdzem, w: Magazyn Familia, nr 5/2010, s. 54-55
 53. Formacja alumnów i kapłanów, w: Obecni, nr 1/2010, s. 69-75
 54. Co buduje wspólnotę?, w: Sygnały Troski, nr 6/2010, s. 15
 55. Droga, na którą zaprosił mnie Bóg, w: Różaniec, nr 6/2010, s. 9
 56. Będziesz miłował umysłem, sercem i wolą, w: Przewodnik Katolicki, nr 24/2010, s. 40-41
 57. Świadectwo i powołania, w: eSPe, nr 3/2010, s. 14-17
 58. Media: szanse i zagrożenia, w: Don Bosco, nr 6/2010, s. 6-7
 59. Wstęp, w: K. Rajski (red.), Oto jestem. Siostry zakonne o powołaniu, Tarnów 2010, s. 9-21
 60. Znaczenie rodziny i sposoby jej wspierania, w: W Naszej Rodzinie, nr 5/2010, s. 22-25
 61. Uczą się miłości czystej i wiernej, w: Nasz Dziennik, nr 142/2010, s. 7
 62. Cynizm gejowskich aktywistów, w: Źródło, nr 25/2010, s. 19
 63. O sztuce komunikowania, w: Czas Serca, nr 4/2010, s. 28-29
 64. Miłość nie jest kochana!, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2010, s. 6-12
 65. Wychowanie to przejaw miłości bliźniego, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 5-7
 66. Wychowanie do miłości bliźniego, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 8-17
 67. Zaangażowanie społeczne i świadectwo, Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 18-19
 68. Antropologiczne podstawy programów profilaktycznych, w:Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 43-52
 69. Fascynować drogą błogosławieństwa, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 101-102
 70. Wakacje i czysta radość, w: Głos dla Życia, nr 4/2010, s. 22
 71. Uczmy się kochać, w: List do Pani, nr 6/2010, s. 4
 72. Zdradzona przysięga, w: Magazyn Familia, nr 7/2010, s. 60-63
 73. Różnice w potrzebach i w wychowaniu religijnym dziewcząt i chłopców, w: Źródło, nr 27/2010, s. 8
 74. Prymat mody, ciała czy osoby?, w:Przewodnik Katolicki, nr 29/2010, s. 40-41
 75. Co nas dzieli, co nas łączy?, w:Don Bosco, nr 7/2010, s. 17-19
 76. Człowiek z miłości stworzony i do miłości przeznaczony, w: Życie Konsekrowane, nr 4/2010, s. 8-34
 77. Kochać i uczyć kochać, w: Przewodnik Katolicki, nr 31/2010, s. 24-25
 78. Wizja człowieka według gejów, w: W Naszej Rodzinie, nr 8/2010, s. 10-11
 79. Emocje i dojrzałość, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2010, s. 43-46
 80. Małżeństwo i rodzina, czyli największa miłość, w: Czas Serca, nr 5/2010, s. 28-29
 81. Miłość i fizyczna bliskość, w: Przewodnik Katolicki, nr 33/2010, s. 40-41
 82. Między wolnością a uzależnieniem, w: Eleuteria, nr 1/2010, s. 14-17
 83. Bóg cieszy się człowiekiem!, w: Sygnały Troski, nr 9/2010, s. 16
 84. Powołani do dawania, w: Don Bosco, nr 8/2010, s. 6-7
 85. Popkultura, liberalizm i wychowanie, w: Źródło, nr 37/2010, s. 19
 86. Sześciolatek w szkole, czyli ideologia zamiast realizmu, w: Bliżej szkoły, bliżej przedszkola, nr 7-8/2010, s. 38-39
 87. Separacja: ratowanie małżeństwa, w: Głos dla Życia, nr 5/2010, s. 22
 88. Wychowawca w dobie ponowoczesności, w: Horyzonty Wychowania, nr 9/2010, s. 145-164
 89. Zagrożenia duchowe, w: Sygnały Troski, nr 10/2010, s. 4
 90. Integralne wychowanie w katechezie szkolnej, w: S. Łabendowicz (red.), Katecheza w szkole, Radom 2010, s. 37-57
 91. Wychowanie w perspektywie personalistycznej, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2010, s. 8-16
 92. Cele i metody wychowania integralnego, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2010, s. 53-66
 93. Integralna wizja wychowanka, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2010, s. 67-76
 94. Rodzeństwo – optymalne środowisko wychowawcze, w: Don Bosco, nr 9/2010, 6-7
 95. Podstawowe przyczyny współczesnych zagubień młodego człowieka, w: W. Polak, Zagubione człowieczeństwo a odkrywanie powołania, Gniezno 2010, s. 27-38
 96. Żyję w kraju dyktatury, w: Nasz Dziennik, nr 248/2010, s. 8
 97. Bóg obojętny i obcy czy codzienny i swojski?, w: Sygnały Troski, nr 11/2010, s. 6-7
 98. Moda na obce obyczaje, w: Don Bosco, nr 10/2010, s. 6-7
 99. Bez ślubu nie warto, w: Czas dla Serca, nr 6/2010, s. 32-33
 100. Akceptacja czy przyjaźń?, w: Przewodnik Katolicki, nr 46/2010, s. 48-49
 101. Być ewangelizowanym i ewangelizować, w: Życie Konsekrowane, nr 6/2010, s. 27-41
 102. Dzieci wspierające rodziców, w: Głos dla życia, nr 6/2010, s. 28
 103. Prawda cenniejsza niż życie, w: Wychowawca, nr 12/2010, s. 31
 104. Praca za granicą a rodzina, w: Sygnały Troski, nr 12/2010, s. 14-15
 105. Akceptacja czy przyjaźń?, w: Promyk Jutrzenki, nr 12/2010, s. 4-5
 106. „Liberalna” Europa boi się prawdy, w: Źródło, nr 51/2010, s. 14-15
 107. Normy czy przeżycia?, w: Przewodnik Katolicki, nr 52/2010, s. 48-49
 108. Manipulacje w mediach: konsekwencje dla życia osobistego i rodziny, w: Fronda, nr 57/2010, s. 76-97
 109. Męstwo uczciwości, czyli respektowanie Dekalogu dzisiaj, w: Cywilizacja, nr 35/2010, s. 168-184

Książki

 1. Pedagogika integralna, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2010
 2. M. Dziewiecki, Mężczyzna mocny miłością. Być księdzem dzisiaj, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2010
 3. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Bóg, człowiek i miłość, Nasza Przyszłość, Szczecinek 2010
 4. Jak wygrać dorosłość ?, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010
 5. Wychowanie do miłości, Nasza Przyszłość, Szczecinek 2010