Artykuły w roku 2007

 1. Miłość można sfilmować, w: Czas Serca, nr 1/2007, s. 29
 2. Serce dobre, w: Czas Serca, nr 1/2007, s. 36-37
 3. Przygotowanie do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2007, s. 5-20
 4. Wierzę w Miłość, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2007, s. 65-74
 5. Najsilniejsza więź, w: Wychowawca, nr 1/2007, s. 19
 6. Katecheza a wychowanie prorodzinne, w: Wychowawca, nr 1/2007, s. 20-23
 7. Szczęśliwy rok czy człowiek?, w: Rodzina Radia Maryja, nr 1/2007, s. 24-25
 8. Psychopedagogiczny portret współczesnego ucznia, w: N. Pikuła (red.), Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży, PAT, Kraków 2007, s. 9-22
 9. Podstawy komunikacji wychowawczej, w: N. Pikuła (red.), Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży, PAT, Kraków 2007, s. 43-100
 10. Pokolenie wychowawców JP2, w: N. Pikuła (red.), Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży, PAT, Kraków 2007, s. 137-140
 11. Upadek ideologicznych mitów o wychowaniu, w: N. Pikuła (red.), Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży, PAT, Kraków 2007, s.141-150
 12. Realizm w wychowaniu, w: N. Pikuła (red.), Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży, PAT, Kraków 2007, s. 151-160
 13. Drogi do radości kobiety i mężczyzny, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1-2/2007, s. 12-17
 14. Świadek ideałów i pedagog realizmu, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1-2/2007, s. 37-38
 15. Małżeństwo: miłość ze znakiem jakości, w: Niedziela nr 3/2007, s. 25
 16. Ludzie sumienia skarbem Kościoła, w: Przewodnik, nr 3/2007, s. 39-40
 17. Od antykoncepcji do aborcji, w: Gość Niedzielny, nr /2007, s. 30-31
 18. Święty Walenty i nieświęte zakochanie, w: Rodzina Radia Maryja, nr 2/2007, s. 14-15
 19. Boże Księżniczki i ich mężowie, w: Szum z Nieba, nr 1/2007, s. 32-33
 20. Program antywirusowy, w: Mały Gość Niedzielny, nr 3/2007, s. 10-11
 21. Miłość a empatia, w: Czas Serca, nr 2/2007, s. 28-29
 22. Serce spokojne, w: Czas Serca, nr 2/2007, s. 31
 23. Dla kogo Wielki Post?, w: Przewodnik Katolicki, nr 7/2007, s. 24-25
 24. Rodzina, powołanie, wychowanie, w: Nasz Dziennik, nr 47/2007, s. II-III.
 25. Jakiej modlitwy uczy nas Jezus w Ogrójcu?, w: Katecheta, nr 3/2007, s. 52-53
 26. Co oznacza obrona uczuć religijnych?, w: Katecheta, nr 3/2007, s. 54
 27. Ogrójec – szkoła modlitwy, w: Żyć Ewangelią, nr 2/2007, s. 21-22
 28. Krzyż, miłość i błogosławieństwo, w: Rodzina Radia Maryja, nr 3/2007, s. 18-19
 29. Przedmowa, w: A. Grün, Życie i praca – duchowe wyzwanie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007, s. 5-9
 30. Przedmowa do polskiego wydania, w: Paolo Redi, Marino Parodi, Żyć pełnią życia - Fenomen Siostry Elviry, eSPe, Kraków 2007, s. 5-10
 31. Małżeństwo: miłość ze znakiem jakości, w: Głos dla Życia, nr 2/2007, s. 12-13
 32. Zmartwychwstały jest obecny, w: Rodzina Radia Maryja, nr 4/2007, s. 8-9
 33. Strasburg: Wyrok na niewinnego, w: Idziemy, nr 13/2007, s. 10-11
 34. Rodzina, wychowanie, powołanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2007, s. 14-18
 35. Antropologia biblijna jako podstawa wychowania integralnego, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2007, s. 19-24
 36. Bóg jest miłością cierpiącą, w: Katecheta, nr 4/2007, s. 61-62
 37. Miłosierdzie, czyli mądra miłość, w: Przewodnik Katolicki, nr 15/2007, s. 24-25
 38. Portret współczesnego gimnazjalisty: analiza psychospołeczna i wychowawcza, w: W drodze do zrozumienia i wiary, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 5-14
 39. Jak przezwyciężyć kryzys małżeński?, w: Niedziela, nr 16/2007, s. 25
 40. Miłość, która karmi, w: Nasz Dziennik, nr 97/2007, s. I
 41. Zagrożenia w epoce postmodernizmu, w: M. Jankowska, M. Ryś (red.), W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu dobra prawdy i piękna, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 233-251.
 42. Człowiek szczęśliwy, czyli jaki?, w: Źródło, nr 17/2007, s. 14
 43. Małżeństwo ze znakiem jakości, w: Czas Serca, nr 3/2007, s. 24-25
 44. Serce czyste, w: Czas Serca, nr 3/2007, s. 36-37
 45. Cierpienie, miłość i przemiana, czyli syn, który powraca, w: Świat Problemów, nr 4/2007, s. 11-14
 46. Małżeństwo: miłość, którą warto pielęgnować, w: Różaniec, nr 5/2007, s. 6-7
 47. Niezawodna nadzieja, w: Źródło, nr 18/2007, s. 22-23
 48. Rozważania nienowoczesne, w: Idziemy, nr 18/2007, s. 12-13
 49. Klerycy to dzieci naszych czasów, w: Niedziela, nr 19/2007, s. 23
 50. Zabawa i wychowanie, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2007, s. 16-22
 51. Celibat: ograniczenie czy szansa?, w: Rodzina Radia Maryja, nr 5/2007, s. 8-9
 52. Świadome swej godności czy „zacofane”?, w: Przewodnik Katolicki, nr 20/2007,. S. 24-26
 53. Syn, który powraca, w List do Pani, nr 5.2007, s. 12-13
 54. Nowy „proletariat” lewicy?, w: Źródło, nr 23/2007, s. 14
 55. Bezmyślność czy cynizm intelektualistów?, w: Źródło, nr 23/2007, s. 23
 56. Bądź przyjacielem człowieka, w Źródło, nr 24/2007, s. 10-11
 57. Antykoncepcja prowadzi do aborcji, w: Rodzina Radia Maryja, nr 6/2007, s. 8-9
 58. Szczęśliwe rodziny są wśród nas, w: List do Pani, nr 6/2007, s. 8-10
 59. Problematyka seksualna w kierownictwie duchowym, w: J. Augustyn (red.), Sztuka kierownictwa duchowego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 459-468
 60. Kierownictwo duchowe narzeczonych i małżonków, w: J. Augustyn (red.), Sztuka kierownictwa duchowego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 549-558
 61. Licencja na zabijanie, w: Wzrastanie, nr 6/2007, s. 4
 62. Wychowanie do odpowiedzialnej wolności, w: A. Wuwer (red.), Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie?, Katowice – Piekary Śląskie 2007, s. 81-100
 63. Wyłącz Internet, włącz życie, w: Króluj nam Chryste, nr 7-8/2007, s. 14-15
 64. „Wypalenie zawodowe” kapłanów, w: Biblioteka kaznodziejska, nr 4/2007, s. 9-22
 65. Bądź przyjacielem Boga, w: Źródło, nr 25/2007, s. 14
 66. Kolonie letnie według demoralizatorów, w: Niedziela, nr 26/2007, s. 23
 67. Bóg – wychowawca, który kocha, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2007, s. 10-16
 68. Zagrożenia w epoce postmodernizmu, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2007, s. 30-40
 69. Jak zapobiegać „wypaleniu zawodowemu” kapłanów?, : Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2007, s. 41- 52
 70. Szkoła i arystokratyczny rozwój, : Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2007, s. 77-81
 71. Kościół nie jest od terapii, w: Przekrój, nr 27/2007, s. 28-29
 72. Geniusz kobiety, w: Cywilizacja, nr 21/2007, s. 49-60
 73. Odkryć Boże marzenia, w: Most, nr 1/2007, s. 5-8
 74. Serce mądre, w: Czas serca, nr 4/2007, s. 36-37
 75. Portret współczesnej młodzieży, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2007, s. 28-33
 76. Kolonie letnie według demoralizatorów, w: Źródło, nr 26/2007, s. 16
 77. Seksualność – sprawa prywatna?, w: Wychowawca, nr 7-8/2007, s. 23
 78. Wymiary ludzkiej seksualności, w: Wychowawca, nr 7-8/2007, s. 36-37
 79. Portret współczesnej młodzieży, w: Katecheta, nr 7-8/2007, s. 82-85
 80. Realizm w wychowaniu, w: Katecheta, nr 7-8/2007, s. 96-100
 81. Miłość silniejsza od zdrady, w Przewodnik Katolicki, nr 29/2007, s. 42-43
 82. Jak dzisiaj troszczyć się o powołania?, w: J. Kumala (red.), Droga życia, Licheń 2007
 83. Dorastanie do świętości, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2007, s. 28-32
 84. Federacja na rzecz demoralizacji, w: Wzrastanie, nr 5/2007, s. 21
 85. Ubóstwiona demokracja, w: Źródło, nr 32/2007, s. 14-15
 86. Pokochaj samego siebie, w: Czas Serca, nr 5/2007, s. 30-31
 87. Serce bezpieczne, w: Czas Serca, nr 5/2007, s. 36-37
 88. Wychowanie religijne: dodatek czy fundament?, w: Niedziela nr 35/2007, s. 19
 89. Bóg jest miłością cierpiącą, w: Źródło, nr 36/2007, s. 10-11
 90. Mentalność zwycięzcy, czyli wolni do dobra, w: Świat Problemów, nr 8/2007, s. 21-23
 91. Powołanie kapłańskie: konsekracja i misja, w: P. Socha (red.), Dobry Pasterz, Zielona Góra 2007, s. 52-68
 92. Inteligencja moralna, w: eSPe, nr 3/2007, s. 34-35
 93. Nowy „proletariat” lewicy, w: Głos dla Życia, nr 4/2007, s. 22
 94. Wierność powołaniu kapłańskiemu i kompetencje duszpasterskie jako remedium na syndrom „wypalenia”, w: A. Kokoszka (red.), Formatio Permanens, nr 7/2007, s. 51-73
 95. Rodzice, wychowanie, powołanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2007, s. 12-16
 96. Rodzina i wychowanie, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2007, s. 29-32
 97. Małżeństwo jako wartość i dobro społeczne, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2007, s. 53-60
 98. Miłość ze znakiem jakości, w: Przewodnik katolicki, nr 40/2007, s. 42-43
 99. Czystość to miłość ze znakiem jakości, w: Miesięcznik eSPe, nr 4/2007, s. 59-61
 100. Miłość małżeńska – nieodwołalny dar, w: Głos dla Życia, nr 5/2007, s.22
 101. Wolność nie istnieje bez prawdy, w: Źródło, nr 45/2007, s. 14-15
 102. Wychowanie religijne, w: Źródło, nr 46/2007, s. 15
 103. Mężczyzna i kryteria dojrzałości, w: Rodzina Radia Maryja, nr 10/2007, s. 14-15
 104. Kolejność więzi, w: Czas Serca, nr 6/2007, s. 30-31
 105. Serce pokorne, w: Czas Serca, nr 6/2007, s. 36-37
 106. Cele i metody wychowania chrześcijańskiego, w: Cywilizacja, nr 22/2007, s. 182- 200
 107. Szkoła i arystokratyczny rozwój, w: Kajetan Rajski (red.), Służyć normalności, Biblos, Tarnów 2007, s. 235-245
 108. Pycha, czyli ubóstwianie siebie, w: Rodzina Radia Maryja, nr 11/2007, s. 10-11
 109. Wychowanie religijne, czyli potrójna miłość, w: Źródło, nr 49/2007, s. 14-15
 110. Chciwość czyni nas biedakami, w: Rodzina Radia Maryja, nr 12/2007, s. 12-13
 111. Czy wychowanie religijne jest ważne?, w: Katecheta nr 12/2007, s. 43-44
 112. Europejska Dolina Ciemności, w: Głos dla Życia, nr 6/2007, s. 22
 113. Kompetencje chrześcijańskiego pedagoga, w: Studia Diecezji Radomskiej, t. 8/2007, s. 259-273
 114. Małżeństwo, krzywda i obrona, w: G. Koszałka (red.), Nauki o rodzinie, Gdańsk 2007, s. 347-354

Książki

 1. M. Dziewiecki, Niezawodna wiara, eSPe, Kraków 2007
 2. M. Dziewiecki, Jak wygrać nadzieję ? Instrukcja obsługi, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007
 3. M. Dziewiecki, Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością, Pomoc, Częstochowa 2007
 4. M. Dziewiecki, Zwykłym językiem o niezwykłym chrześcijaństwie, Salwator, Kraków 2007
 5. M. Dziewiecki, Povolaní žit’ v pravde a v láske, Trnava 2007
 6. M. Dziewiecki, Modlitewnik obrońcy życia i rodziny, Fundacja „Głos dla życia”, Poznań 2007
 7. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Przyjaźń, Salwator, Kraków 2007
 8. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Miłość jest poezją, Pomoc, Częstochowa 2007
 9. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Świętość, czyli marzenia Boga o człowieku, Jedność, Kielce 2007
 10. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Krajobrazy radości, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2007