Artykuły w roku 2006

 1. Sztuka nie jest ponad prawem, w: Nasz Dziennik, nr 1/2006, s. 4
 2. Odkryć pragnienia, w: Wychowawca, nr 1/2006, s.13
 3. Obrona równości czy promocja śmierci?, w: Źródło, nr 2/2006, s.14-15
 4. Wolna wolność czy wolny człowiek?, w: Rodzina Radia Maryja, nr 1/2006, s. 10-11
 5. Maryja. Ideał kobiety XXI wieku, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2006, s. 51 -63
 6. Czy wolność jest robieniem tego, co chcę?, w: Katecheta, nr 1/2006, s.38-39
 7. Od zakochania niejeden krok, w: Rodzina Radia Maryja, nr 2/2006, s. 18-19
 8. Kandydaci do kapłaństwa a homoseksualizm, w: W Drodze, nr 1/2006, s. 50-55
 9. Święto odzyskanej miłości, w: Rodzina Radia Maryja, nr 2/2006, s. 5-7 (Źródło, nr 9/2006, s.19
 10. Dlaczego wychowanie nowoczesne jest szkodliwe?, w: Katecheta, nr 2/2006, s. 42-43
 11. Jakiej duchowości nam potrzeba?, w: Katecheta, nr 2/2006, s. 44-49
 12. Zaprzyjaźnić się z Miłością!, w: Wzrastanie, nr 3/2006, s. 2-3
 13. W jaki sposób przejawia się czystość w małżeństwie?, w: Katecheta, nr 3/2006, s. 51-53
 14. Post, który karmi, w: Przewodnik katolicki, nr 11/2006, s. 12-13
 15. Wolna „wolność” czy wolny człowiek?, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2006, s. 8-9
 16. Jan Paweł II i krzyż, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2006, s. 33-36
 17. Duchowość, dojrzałość i wolność, w: Źródło, nr 11/2006, s. 12-13
 18. Sakrament pokuty: święto odzyskanej miłości, w: Niedziela, nr 15/2006, s. 12
 19. Śmierć bezradna wobec miłości, w: Ziarno, nr 14/2006, s. 12-13
 20. Konferencja powołaniowa dla młodzieży, w: Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, Gniezno 2006, s. 16-18
 21. Miłość ze znakiem jakości, w: Wzrastanie, nr 4/2006, s. 15
 22. Czy zdrada jest grzechem?, w: Wzrastanie, nr 4/2006, s. 16
 23. Czystość małżonków, w: Źródło, nr 15/2006, s. 26-27
 24. Miłość zmartwychwstaje, w: Przewodnik katolicki, nr 16/2006, s. 17
 25. Posługa miłości zawsze potrzebna, w: Bóg jest miłością. Czytanki majowe, Radom 2006, s. 66 - 69
 26. Czy rozwój osobowości jest tym samym, co rozwój osoby?, w: Katecheta, nr 4/2006, s. 47-48
 27. Zmartwychwstanie Bożych pragnień, w: Wychowawca, nr 4/2006, s. 11
 28. Jezus – Wychowawca człowieka, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2006, s. 9-14
 29. Stawanie się człowiekiem – psychopedagogika świętości, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2006, s. 53-68
 30. Miłość, krzywda i cierpienie, w: Cywilizacja, nr 16/2006, s. 107-112
 31. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Przedmowa, w: L. Jarosch, A. Grün, Królowa i dzika kobieta, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, s. 5-16
 32. Wychowanie do wolności, w: M. Ryś, )red.), Autorytet prawdy, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 55-80
 33. Przedmowa do polskiego wydania, w: M. Encrevé-Lambert, Czy dziadziuś poszedł do nieba? Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci, eSPe, Kraków 2006, s. 7-14
 34. Ewangelizacja a ludzie cyniczni, w Katecheta, nr 5/2006, s. 56-60
 35. Miłość w skrajnych sytuacjach, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2006, s. 16-19
 36. Choroba alkoholowa a zniewolenie sfery duchowej, w: Świat Problemów, nr 5/2006, s. 4-6
 37. „Prawa gejów” czy promocja cywilizacji śmierci?, w: Rodzina Radia Maryja, nr 6/2006, s. 14-15
 38. Przygotowanie do kapłaństwa a homoseksualizm, w: Kronika Diecezji Radomskiej, nr 1/2006, s. 127-131
 39. R. Adler, L. Rosenfeld, R. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się (recenzja), w: Katecheta, nr 6/2006, s. 74-80
 40. Sprawa życia lub śmierci, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2006, s. 9-16
 41. Dlaczego chłopcy mają trudności, by stać się dojrzałymi mężczyznami, w: Katecheta, nr 7-8/2006, s. 49-52
 42. Bóg proponuje miłość ze znakiem jakości, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2006, s. 12-16
 43. On, ona i szczęście, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2006, s. 33-41
 44. Pokolenie wychowawców JP 2?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2006, s. 42-43
 45. Być mężczyzną to myśleć, kochać i pracować, w: Glos dla Życia, nr 4/2006, s. 12-14
 46. Dorosłe dzieci alkoholików, w: Rodzina Radia Maryja, nr 7-8/2006, s.
 47. Młodzi, mass media i wychowanie, w: Źródło, nr 27/2006, s. 14-15
 48. Szczęście to dziecko miłości, w: Czas Serca, nr 4/2006, s.4-5
 49. Problematyka seksualna w kierownictwie duchowym, w: Żyć Ewangelią, nr 5/2006, s. 5-8
 50. Czy istnieje pokolenia JP2?, w: Remedium, nr 7-8/2006, s. 28-29
 51. Miłość ze znakiem jakości, w: Różaniec, nr 9/2006, s. 12-14
 52. Zakochanie lekcją miłości, w: Czas Serca, nr 5/2006, s. 30
 53. Być szczęśliwym człowiekiem, w: Czas Serca, nr 5/2006, s. 36-37
 54. „Mały Książę” jako forma komunikacji wychowawczej, w: Kieleckie Studia Teologiczne, t. V/2006, s. 403-418
 55. Nie ocali nas nic poza Miłością, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2006, s. 27-31
 56. Ewangelizacja, czyli wypływanie na głębię wiary, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2006, s. 8-14
 57. Portret współczesnych nastolatków, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2006, s. 37-41
 58. Co to jest empatia i jaki ma związek z miłością, w: Katecheta, nr 10/2006, s. 59-60
 59. Problematyka seksualna w kierownictwie duchowym, w: Życie Duchowe, nr 48/2006, s. 66-76
 60. Powołanie do kapłaństwa, w: Obecni, nr 1/2006, s. 76-82
 61. Empatia – początek miłości, w: Rodzina Radia Maryja, nr 10/2006, s. 22-23
 62. Oblicza szczęścia, w: Miłujcie się, nr 4/2006, s. 31-34
 63. Podstawy komunikacji wychowawczej, w: J. Siewiora (red.), Wychowanie a katecheza, Biblos, Tarnów 2006, s. 9-63
 64. Pokolenie wychowawców JP2, w: Katecheta, nr 11/2006, s. 64-65
 65. Ewangelizacja czyli wypływanie na głębię, w: Katecheta, nr 11/2006, s. 65-70
 66. Pokolenie wychowawców według Jana Pawła II, w: Źródło, nr 42/2006, s. 12-13
 67. Tożsamość wychowawcy, w: Cywilizacja, nr 18/2006, s. 96-104
 68. Świętość, czyli Boże marzenie o człowieku, w: Rodzina Radia Maryja, nr 11/2006, s. 12-13
 69. Śmierć, żałoba i życie, w: Źródło, nr 44/2006, s. 14-15
 70. Zagrożenia dla miłości rodzicielskiej, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 6/2006, s. 9-14
 71. Koniec tolerancji dla demoralizatorów, w: Źródło, nr 47/2006, s. 11
 72. Dojrzała postawa wobec samego siebie, w: Świat Problemów, nr 11/2006, s. 14-17
 73. Stawanie się człowiekiem. Psychopedagogika świętości, w: Przypatrzmy się powołaniu naszemu, Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2006/2007, Katowice 2006, s. 158-187
 74. Rola szkoły w towarzyszeniu powołaniowym, w: Katecheta, nr 12/2006, s. 52-57
 75. Upadek liberalnych mitów o wychowaniu, w Katecheta, nr 12/2006, s. 57-62
 76. Szczęśliwe dzieci szczęśliwych rodziców, w: Rodzina Radia Maryja, nr 12/2006, s. 20-21
 77. Miłość a uczucia, w: Czas Serca, nr 6/2006, s. 32
 78. Tożsamość mężczyzny, w: Nasza Myśl, Katowice, nr 14/2006, s. 12-15
 79. Szansa na szkołę bogatszego człowieczeństwa, w: Źródło, nr 50/2006, s. 10
 80. Społeczne i indywidualne uwarunkowania powołań dzisiaj, w: S. Wilk (red.), Błogosławiony ks. Artur Czartoryski. Patron trudnego powołania, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 98-103
 81. Duchowość jako warunek dojrzałości człowieka, w: E. Ozimek (red.), Zdrowie – dobro wspólne, Poznań 2006, s. 129-138
 82. Chrześcijański wychowawca na trzecie tysiąclecie, w: Laski, nr 1-2/2006, s. 49-72
 83. Inteligencja moralna, w: Studia nad Rodziną, nr 18-19/2006, s. 189-194

Książki

 1. Co czynię ze skarbem mego życia ? Rachunek sumienia dla młodzieży, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006
 2. Kochać i wymagać, eSpe, Kraków 2006
 3. Komunikacja pastoralna, Salwator, Kraków 2006
 4. Ona, on i miłość, eSPe, Kraków 2006
 5. Dorastanie do świętości, Pomoc, Częstochowa 2006
 6. Szczęśliwe małżeństwo i trwała rodzina, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006
 7. M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość mądrości, Jedność, Kielce 2006