Artykuły w roku 2013

 1. Miłość, jakiej uczy Jezus, w: Przewodnik Katolicki, nr 2, s. 40-41
 2. Ideologia „gender” i… wcześniejsza emerytura, w: W Naszej Rodzinie, nr 1/2013, s. 22-23
 3. „Mowa nienawiści”, czyli powrót do przeszłości, w: W Naszej Rodzinie, nr 1/2013, s. 5-51
 4. Czy Internet może porwać nasze dziecko?, w: Don Bosco, nr 1/2013, s. 14-15
 5. Mam problem z anoreksją, w: Tak Rodzinie, nr 1/2013, s. 26-27
 6. Duszpasterstwo małżeństw w kryzysie, w: Przewodnik Katolicki, nr 4/2013, s. 18-19
 7. Mam problem z Internetem, w: Tak Rodzinie, nr 2/2013, s. 24-25
 8. Pojednać się z Miłością, w: Różaniec, nr 2.2013, s. 22-23
 9. Dary Ducha Świętego, w: Przewodnik Katolicki, nr 7/2013, s. 40-41
 10. Młodzież w Kościele, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2013, s. 19-22
 11. Miłość jako motyw i sens rozmawiania, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2013, s. 5-15
 12. Duszpasterstwo małżeństw i związków niesakramentalnych, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2013, s. 16-20
 13. Ewangelizator i nowa ewangelizacja, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2013, s. 25-35
 14. Rola rodziny w dorastaniu do powołania, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2013, s. 36-47
 15. Kościół i młodzież w ponowoczesności, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2013, s. 57-64
 16. Ojciec – świadek wiary i trzeźwości, w: O. Puszkiewicz (red.), Apostoł Trzeźwości, s. 9-20
 17. Profilaktyka – uczenie mądrej sztuki życia, w: : O. Puszkiewicz (red.), Apostoł Trzeźwości, s. 182-196
 18. Kryzysy małżeńskie, w: W Naszej Rodzinie, nr 2/2013, s. 18-19
 19. Wiara podstawą powołania, w: Życie Konsekrowane, nr 1/2013, s. 56-62
 20. Twierdzenia „poprawne” politycznie, w: Źródło, nr 7/2013, s. 11
 21. Przekleństwa demoralizują i ranią, w: Don Bosco, nr 2/2013, s. 14-15
 22. Samotność, lęk i Bóg, w: Wzrastanie, 3/2013, s. 24
 23. Tożsamość duszpasterza powołań, w: P. Tyblewski (red.), Kościół domem powołanych, Biblos, Tarnów 2013, s. 47-54
 24. Powołani do ofiarnej miłości, w: P. Tyblewski (red.), Kościół domem powołanych, Biblos, Tarnów 2013, s. 113-118
 25. Ojciec, który uczy wiary w Boga, w: Zwycięstwo Niepokalanej, nr 1/2013, s. 14-15
 26. Szkoła milczenia: manifest ideologiczny zamiast recenzji, w: List do Pani, nr 3/2013, s. 22
 27. Prawda jest tabu?, w: Wychowawca, nr 3/2013, s. 17
 28. Samotność, lęk i Bóg, w: Wzrastanie, nr 3/2013, s. 26-27
 29. Co grozi mężczyznom?, w: Tak Rodzinie, nr 3/2013, s. 12
 30. Ewangelizacja w cywilizacji śmierci, w: Egzorcysta, nr 3/2013, s. 54-55
 31. Biblia – podręcznik życia i wychowania, w: Don Bosco, nr 3/2013, s. 14-15
 32. Warunki naśladowania Jezusa, w: Przewodnik Katolicki, nr 11/2013, s. 40-41
 33. Rozważanie różańcowe, w: D. Krawczyk, Rozważania różańcowe na każdy dzień, tom I, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, s. 195-196
 34. Rozważanie różańcowe, w: D. Krawczyk, Rozważania różańcowe na każdy dzień, tom II, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, s. 201-202
 35. Przygotowanie do sakramentalnego małżeństwa, w: U. Dudziak (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Homo Dei, Kraków 2013, s. 245-274
 36. Jak pomagać uzależnionym w rodzinie?, w: U. Dudziak (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Homo Dei, Kraków 2013, s. 313-326
 37. Różaniec, w: U. Dudziak (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Homo Dei, Kraków 2013, s. 341-374
 38. Droga krzyżowa, w: U. Dudziak (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Homo Dei, Kraków 2013, s. 375-385
 39. Najpierw myśl, później działaj, w: Tak Rodzinie, nr 4/2013, s. 16-17
 40. Chrześcijanin i kompromisy, w: W Naszej Rodzinie, nr 4/2013, s. 21
 41. Tożsamość duszpasterza powołań, w: P. Tyblewski (red.), Kościół domem powołanych, Tarnów 2013, s. 47-54
 42. Powołani do miłości ofiarnej, w: P. Tyblewski (red.), Kościół domem powołanych, Tarnów 2013, s. 113-116
 43. Wiara podstawą powołania, w: Powołania znakiem nadziei opartej na wierze, Tarnów 2013, s. 36-41
 44. Msza święta w rodzinie, w: Don Bosco, nr 4/2013, s. 14-15
 45. Ideologia „gender” i wcześniejsza emerytura, w: Źródło, nr 15/2013, s. 18-19
 46. Miłość silniejsza niż śmierć, w: Idziemy, nr 13/2013, s. 14-17
 47. Psychologia Ewangelii, w: Życie Konsekrowane, nr 2/2013, s. 8-19
 48. Inteligencja i mądrość, w: Przewodnik Katolicki, nr 15/2013, s. 40-41
 49. Duchowni a homoseksualizm, w: Idziemy, nr 16/2013. s. 38-39
 50. Wiara podstawą powołania, w: Przewodnik Katolicki, nr 16/2013, s. 40-41
 51. Jak wychować bohatera, w: Idziemy, nr 17/2013, s. 19-20
 52. Droga umocnienia rodzin, w: M. Rytel (red.), Wziąć swój krzyż, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013. s. 119-138
 53. Kryzys wiary czy kryzys człowieka?, w: Niedziela Świdnicka, nr 19/2013, s. 1-5
 54. Miłość nie jest uczuciem, w: W Naszej Rodzinie, nr 5/2013, s. 38-39
 55. Powołani do szczęścia, w: Barka, nr 1/2013, s. 6-7
 56. Mali przyjaciele Jezusa, w: Przewodnik Katolicki, nr 20, s. 44-45
 57. Mam problem z asertywnością, w: Tak Rodzinie, nr 5/2013, s. 28-29
 58. Jak uczyć chłopca szacunku do kobiet, w: Don Bosco, nr 5/2013, s. 14-15
 59. Romans z księdzem, w: Idziemy, nr 20/2013, s. 18-20
 60. Motywowanie dzieci do nauki, w: Don Bosco, nr 6/2013, s. 14-15
 61. Mam problem z zazdrością, w: Tak Rodzinie, nr 6/2013, s. 28-29
 62. Boże Ciało – Chleb Życia w cywilizacji śmierci, w: W Naszej Rodzinie, nr 6/2013, s. 12-14
 63. Czym jest duchowość?, w: Przewodnik Katolicki, nr 23/2013, s. 40-41
 64. Duszpasterstwo małżeństw i związków niesakramentalnych, w: Życie Konsekrowane, nr 3/2013, s. 74-83
 65. Kierownictwo duchowe narzeczonych i małżonków, w: J. Augustyn (red.), Sztuka kierownictwa duchowego, WAM, Kraków 2013, s. 551-560
 66. Seks i antykoncepcja w nauczaniu Kościoła, w: Z. Kaliszuk (red.), Katolik talibem?, Fronda, Warszawa 2013, s. 246-276
 67. Wychowanie seksualne czy demoralizowanie dzieci?, w: Wychowawca, nr 6/2013, s. 18-19
 68. Duchowość a czystość, w: Przewodnik Katolicki, nr 26/2013, s. 40-41
 69. Miłość i małżeństwo, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2013, s. 5-22
 70. Człowiek istotą wierzącą, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2013, s. 23-25
 71. Młodzież, Kościół i Ojczyzna, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2013, s. 25-38
 72. Powołani do szczęścia, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2013, s. 49-52
 73. Jakie wychowanie seksualne?, w: Idziemy, nr 25/2013, s. 14-17
 74. Jak reagować na błędy dziecka?, w: Don Bosco, nr 7/2013, s. 14-15
 75. Mam problemy z agresją, w: Tak Rodzinie, nr 7-8/2013, s. 30-31
 76. Bóg nie zapomina powoływać, w: Niedziela Szczecińska, nr 27/2013, s. 6-7.
 77. Przymus panseksualizmu, w: Idziemy, nr 27/2013, s. 5
 78. Wakacje z Bogiem, w: W Naszej Rodzinie, nr 7/2013, s. 22-24
 79. Kryzys wiary kapłana, w: Homo Dei, nr 3/2013, s. 11-20
 80. Rozpacz: stan bez wyjścia?, w: Egzorcysta, nr 9/2013, s. 50-53
 81. Szkoła i wychowanie katolickie, w: Don Bosco, nr 8/2013, s. 14-15
 82. Sport i nagość, w: Przewodnik Katolicki, nr 29/2013, s. 50-51
 83. Wakacje dla ciała i ducha, w: Przewodnik Katolicki, nr 30/2013, s. 40-41
 84. Spowiedź – sfera emocjonalna człowieka i jej aspekt moralny, w: Poradnik spowiednika, Wydawnictwo Pastoralne, Warszawa 2013, s, 1- 17
 85. Między rozpaczą a zawierzeniem, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2013, s. 13-18
 86. Dyktatura, czyli demokracja bez wartości, w: W Naszej Rodzinie, nr 9/2013, s. 14-14
 87. Nie możemy mieć dzieci, w: Tak Rodzinie, nr 9/2013, s. 28-29
 88. Człowiek: poszukiwacz radości, w: Idziemy, nr 35/2013, s. 38-39
 89. Szczęśliwy, kto spotkał Boga, w: Życie Konsekrowane, nr 5/2013, s. 8-25
 90. Współpraca rodziców i nauczycieli, w: Don Bosco, nr 9/2013 , s. 14-15
 91. Człowiek i Bóg w ponowoczesności, w: Cywilizacja, nr 45/2013, s. 144-159
 92. Którędy do szczęścia, w: Przewodnik Katolicki, nr 41, s. 40-41
 93. Z Janem Pawłem II ku świętości, w: W Naszej Rodzinie, nr 10, s. 12-13
 94. Pedofilia i osamotniony Kościół, w: Idziemy, nr 42/2013, s. 14
 95. Konsekwencje przysięgi małżeńskiej, w: Przewodnik Katolicki, nr 43/2013, s. 30-31
 96. Dziecko w poszukiwaniu szczęścia, w: Don Bosco, nr 10/2013, s. 16-17
 97. Słowo wstępne, w: A. Jedna, Ile jest warta twoja obrączka?, Wyd. Fides, Kraków 2013, s. 5-6
 98. Chrystus w centrum wychowania, w: W Naszej Rodzinie, nr 11/2013, s. 9-11
 99. Romans w sieci, w: Tak Rodzinie, nr 11/2013. s. 16-17
 100. Prezenty, nagrody i wychowanie, w: Don Bosco, nr 11, s. 16
 101. Wartości a postawy prospołeczne, w: Przewodnik Katolicki, nr 47/2013, s. 40-41
 102. Przebodźcowanie, w: Tak Rodzinie, nr 12/2013, s. 20-12
 103. Mali przestępcy seksualni, w: Idziemy, nr 49/2013, s. 18
 104. Ateizm, czyli niewiara w człowieka, w: Zwycięstwo Niepokalanej, nr 4/2013, s.5-7
 105. Nawrócenie i pojednanie, cz. 1, w: W Naszej Rodzinie, nr 12, s.13-15
 106. Wierzyć to zaprzyjaźnić się z Bogiem, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2013, s. 17-23
 107. Sposoby komunikowania z ludźmi przewrotnymi, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2013, s. 65-73
 108. Jakie wartości sprzyjają postawom prospołecznym?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2013, s. 74-77
 109. Człowiek według ideologii gender, w: Idziemy, nr 50/2013, s. 14-15
 110. Rola Katechizmu Kościoła katolickiego w ukazywaniu istoty wiary chrześcijańskiej, w: S. Łabendowicz (red.), Katecheza w służbie wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2013, s. 29-44
 111. Miłość i jej karykatury, w: Z. Kaliszuk (red.), Laboratorium miłości, Fronda, Warszawa 2013, s. 21-41
 112. Jak spotkać tego, kto kocha?, w: Z. Kaliszuk (red.), Laboratorium miłości, Fronda, Warszawa 2013, s. 57-64
 113. Kochać coraz bardziej, w: Z. Kaliszuk (red.), Laboratorium miłości, Fronda, Warszawa 2013, s. 103-114
 114. Nie cudzołóż – przykazanie także dla par szykujących się do ślubu, w: Z. Kaliszuk (red.), Laboratorium miłości, Fronda, Warszawa 2013, s. 171-180
 115. Nowa ewangelizacja podstawą logosu i etosu w XXI wieku, w: Cywilizacja, nr 47/2013, s. 140-156
 116. Kompetencje wychowawcy w kulturze ponowoczesności, w: A. Gołębiowski (red.), Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce, Radom 2013, s. 89-106

Książki

 1. M. Dziewiecki, Droga największej miłości. Rozważania drogi krzyżowej, Nasza Przyszłość, Włocławek 2013
 2. M. Dziewiecki, Od urwisa do bohatera. Wychowanie moralne, duchowe i religijne chłopców, eSPe, Kraków 2013
 3. M. Dziewiecki, Różaniec. Modlitwa, która chroni, Nasza Przyszłość, Szczecinek 2013
 4. M. Dziewiecki, Bądźmy podobni do Boga. Konferencje rekolekcyjne dla młodzieży. Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2013